05 april 2006

Åklagare: Jakten på fildelare läggs ner

Idag beslutade Svea hovrätt att inte bevilja prövningstillstånd till sollentunafallet. Det innebär att tingsrättens dom om 80 dagsböter står fast. Och det tolkar kammaråklagaren Håkan Roswall som
ett klart besked att enskillda fildelare, om de inte tjänar pengar på fildelningen, inte ska ha annat än böter. Då kan vi inte spåra ip-nummer, och då kan vi inte spåra privata fildelare
Ett brott som bara ger böter är alltså inte tillräckligt grovt för att polisen ska få ta reda på personuppgifterna bakom IP-nummeret.

Att västeråsfallet beviljades prövningstillstånd menar Roswall tyder på att man enbart vill pröva bevisfrågan. Roswall menar att i västeråsfallet så användes skrämdumpar och mannen nekade dessutom brott, vilket bör vara anledningen till att man prövar fallet i hovrätten.

Om detta stämmer, att polisen inte längre över huvud taget kan jaga fildelare, så kommer det bli mycket intressant att se resultatet av det uppdrag [PDF] Bodström tilldelade Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten. Uppdraget gick ut på att "Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten skall tillsammans vidta åtgärder för en effektivare bekämpning av immaterialrättsliga brott..." Och speciellt skulle de vidta åtgärder mot den olagliga fildelningen. Men i och med hovrättens beslut kan troligen inga (effektiva) åtgärder vidtas.

Det vore dock naivt att tro att Bodström och upphovsrättsindustrin inte skulle reagera på detta. Frågan är snarare vad Bodströms nästa steg kommer att bli? Lagändring?

Links to this post:

Skapa en länk