20 augusti 2006

Studie från tyska parlamentet ifrågasätter datalagringsdirektivet

Det tyska parlamentet Förbundsdagen (Bundestag) har en efterforskningstjänstegrupp som har undersökt datalagringsdirektivet och publicerat en studie om det. I studien ifrågasatter de starkt om direktivet går att implementera i medlemsstaternas lagar.

Precis som den irländska regeringen tvivlar de stark på den formella grund som direktivet antogs på. Alltså då den antogs genom första pelaren. I studien skriver man att ett förslag om datalagring först föreslogs som ett ramförslag inom ministerrådet (tredje pelaren). Men när det blev klart att det inte fanns ett enhälligt stöd för datalagring i ministerrådet, vilket krävs för att få genom förslagen under tredje pelaren, så vände sig förespråkarna av datalagring till EU-kommissionen och beställde ett direktiv. När ett förslag drivs genom ett medbesultsförfarande (första pelaren där Europaparlamentet är med och beslutar) så krävs det bara en kvalificerad majoritet i ministerrådet för godkänna förslagen. Allt detta står alltså i en studie utförd av tjänstemännen vid Förbundsdagen. De tillhör en växande skara som starkt ifrågsätter valet av proceduren för datalagringsdirektivet.

Men studien går ett steg längre än vad den irländska regeringen gjorde. De menar att direktivet dessutom strider mot gemenskapslagarna (mer specifikt menar de troligen artikel 8 i Europakonventionen). Än en gång: Detta kommer alltså från tjänstemännen vid det tyska parlamentet.

Om Bodström mygel genom ministerrådet inte är ett faktum idag så kommer det vara när EG-domstolen har behandladat frågan.

Links to this post:

Skapa en länk

1 Comments:

Anonymous 1ll3xc said...

Gött! Om det här kommer upp till ytan i Tyskland så lär det blir rejält med "ringar på vattnet" i större omsträckning än tidigare.

23 augusti, 2006 13:04  

Skicka en kommentar

<< Home