03 augusti 2006

Piratpartiet växer om Miljöpartiet

Piratpartiet har medlemsantalmässigt växt väldigt snabbt och det var bara en tidsfråga innan Piratpartiet skulle växa om Miljöpartiet. Ompasseringen inträffade den första augusti, när Miljöpartiet rensade ut några hundra icke-betalande medlemmar. I skrivande stund har Piratpartiet 7660 medlemmar mot Miljöpartiets 7249 stycken.

Men den internationella tillväxten har också varit snabb. Idag finns det Piratpartier i 12 länder och fler håller på att startas upp.

Links to this post:

Skapa en länk