20 juli 2006

Piratbyrån.org är tillbaka

Så då har Piratbyrån lyckats få upp sin gamla webbsida igen, trots att den gamla servern fortfarande ligger kvar hos åklagare Roswall. Det är en något gammal backup och mycket av materialet har tagits fram genom andra källor, men det är ändå roligt att det klarades av.

Så lätt kan man inte tysta ner opinionsbildare vars främsta kommunkationsmedium är internet!

Links to this post:

Skapa en länk