23 augusti 2006

Västra Götalandsregionen blockerar Piratpartiets webbsida

De offentliganställda inom Västra Götalandsregionen hindras att besöka Piratpartiets webbsida eftersom att sidan har blockerats. Det finns ingen sådan spärr mot något annat partis webbsida. Sidan har varit blockerad sedan åtminstone 23 augusti.
Det var på morgonen den 23 augusti som det började dyka upp meddelanden på Piratpartiets forum om att hemsidan var förbjuden att besöka från Västra Götaland. Ganska snabbt började det trilla in mail som påstod samma sak, och ett par samtal till personer inom regionen bekräftade att det faktiskt förhåller sig så att Piratpartiets sidor är blockerade.
I Piratpartiets pressmeddelande står det inte vem eller vilka som har stått bakom beslutet att blockera sidan, mer än att Västra Götalandsregionen idag styrs av en koalitionsmajoritet bestående av Centerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna. Inte nog med att 50.000 offentliganställda blockeras från en helt legitim politisk webbsida under valrörelsen, men även att om beslutet att blockera sidan har legat på en politisk nivå (och inte på tjänstemanna nivå) så kan det här vara en riktigt stor skandal. Jag har dock svårt att tro att det skulle vara på det viset.

Links to this post:

Skapa en länk