07 augusti 2006

Hong Kong antar kontroversiell övervakningslag

Hong Kong har antagit en övervakningslag som reglerar hur polisen får använda sig av hemlig teleövervakning. Kritiker fruktar att lagen kan komma att missbrukas av polisen för att bland annat avlyssna politiska oliktänkanden och till avlyssna samtal mellan journalister och deras källor.

Motståndarna försökte få igenom ändringar av lagförslaget för att göra den striktare vad gäller skyddet för enskilda, men regeringen insisterade på att lagen inte kommer användas för politiska syften. Lagen antogs med 32 röster mot 0 efter att de demokrati-vänliga lagstiftarna lämnat debatten i protest.

Links to this post:

Skapa en länk