19 mars 2007

Nytt tillägg till IPRED2: Acceptans av piratkopiering kan kriminaliseras

Det har i sista sekunden inför omröstningen av kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 i JURI lagts fram hastigt formulerade ändringsförslag som bland annat kommer innebär att den rena acceptansen av piratkopiering kommer kriminaliseras. Se artikel 2:
c) 'intentional infringements of an intellectual property right' means deliberate and conscious infringement of the right concerned for the purpose of obtaining an economic advantage on a commercial scale, or acceptance of such infringement (anm. min understrykning)
Denna flummiga formulering är dock inte främst riktad mot enskilda fildelare, utan snarare internetleverantörer, mjukvaruutvecklare och andra som utvecklar produkter eller driver verksamheter som utnyttjas för piratkopiering, och så länge de "accepterar" det.

FFII.org kommenterar:
Unfortunately, one strong pressure group is quite happy with this turn of events: Hollywood and the music industry. They want to equate the younger music-downloading generation with industrial pirates, and let the police take over prosecutions which hurt their public image. They push for the weakest possible definitions, in order to criminalise end users and hold software providers liable. Hollywood has been calling Members of the Legal Affairs Committee daily.
Läs speciellt sista meningen. Inte minst därför är det viktigt att vi jämnar ut detta genom att vi också kontaktar JURI-medlemmar.