15 april 2007

Justitiedepartementets verksamhetsplan 2007

Justitiedepartementet har släppt sin verksamhetsplan för 2007. Kort sagt är den så fylld med betänkande, propositioner, promemorior osv angående integritet, övervakning, tvångsmedel, upphovsrätt och patent så jag tar inte upp varje enskilt förslag. Det står i och för sig inget som är särskilt nytt för en person som är insatt i dessa frågor, men jag rekommenderar ändå den som i stora drag är intresserad av justitiedepartementets verksamhet skummar igenom planen. Den ger en bild om vad som skall komma med ganska exakta datum och ett hum om hur omfattande speciellt frågor kring integritet och övervakning egentligen blivit i Sverige. Nästan varje enhet har minst en fråga kring personuppgifter, övervakning eller immateriellarättsfrågor.

Kom ihåg att detta bara är justitiedepartementets verksamhetsplan. De andra departementeten har troligen också ett eller annat förslag kring dessa frågor (läs först och främst försvarsdepartementet vars verksamhetsplan jag inte kan hitta).

Links to this post:

Skapa en länk