24 april 2007

Vecka 17 i Riksdagen

Jag tänkte bara tipsa om intressanta saker och kommer att hända i och kring Riksdagen vecka 17, eftersom att det verkar vara en händelsefylld vecka.

På onsdag kommer riksdagen att debattera och rösta om ett utskottsbetänkande som kallas för Personuppgiftsbehandling hos Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Har inte hört talas om detta lagförslag tidigare, men det låter allvarligt. Någon som vet om det är något att bry sig om? Det är det troligen. Debatten om detta betänkade kommer sändas i kanalen 24 på onsdag någon gång mellan 09.00-14.30.

På torsdag är det dags för debatt och omröstning kring betänkandet Angrepp mot informationssystem. Detta lagförslag är baserat på ett EU-direktiv. Det blev lite debatt kring propositionen här i Sverige när den blev känd. Copyriot skrev förra året om systerlagförslaget i Tyskland. Debatten sänds i 24 på torsdag mellan klockan 13.00-14.00 eller 14.45-16.00.

På fredag kommer det vara en lunchdiskussion kring huvudfrågan "Vad har EU-samarbetet inneburit för brottsbekämpningen?" Från Riksdagskalendern:
Är det rättsliga samarbetet i EU tillräckligt eller behövs det mer samverkan för att bekämpa kriminaliteten i Europa? Behöver vi en EU-åklagare som kan väcka åtal mot enskilda medborgare i EU-länderna? Vilka medel kan användas i kampen mot gränsöverskridande brottslighet och hur ska den personliga integriteten garanteras?
Inte minst med tanke på att kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 just handlar om att kriminalisera intrång i immateriella rättigheter så kan det bli en intressant diskussion där man får reda på hur olika politiker står i frågan. Bland annat Europaparlamentarikern Charlotte Cederschiöld (m) medverkar. Lunchdiskussionen hålls på fredag.

Och så till sist några intressant kommissionsdokument som inkommit till riksdagen.

Den första kallas för Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet samt europeiska ekonomiska och sociala kommittén Vetenskaplig information i den digitala tidsåldern – tillgång, spridning och bevarande (KOM(2007) 56). Det verkar handla om två saker. Dels det där digitala bibleoteket som kommissionen skulle bygga upp och fylla på med verk fram till 2010 och dels om spridningen av vetenskapliga rapporter under den digitala åldern. Verkar vara ett intressant dokument. Får titta närmare på det.

Det andra kommissionsdokumentet är en årsrapport om informationssamhället 2007 (KOM(2007) 146). Kan också vara intressant att skumma igenom.

Och så till sist så har vi Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén EU:s reglering och marknader på området för elektronisk kommunikation 2006 (12:e rapporten)(KOM(2007) 155)

Links to this post:

Skapa en länk