24 april 2007

Privat hantering av avkodningsutrustning kriminaliseras

Pressmeddelande från regeringen:
Förslagen innebär att även personer som för privat bruk anskaffar eller använder avkodningsutrustning i syfte att få tillgång till en tjänst, t.ex. betal-tv, utan att betala för den kan dömas för detta. Den föreslagna regleringen avser att vara teknikneutral och täcka in olika tekniska metoder att otillbörligt skaffa sig tillgång till en tjänst. Straffet föreslås vara böter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.
Jag har faktiskt inte hört tals om detta lagförslag tidigare. Någon som vet mer om detta lagförslag och kan berätta vad den kan innebära?

Departementspromemoria: Kriminalisering av privat olovlig hantering av avkodningsutrustning (Ds 2007:14)

Links to this post:

Skapa en länk

2 Comments:

Blogger rasmus said...

Tittade lite på promemorian och bloggade några rader, fortfarande verkar det dock väldigt oklart vad lagen kommer att reglera.

29 april, 2007 20:35  
Anonymous TW said...

Det är enligt mig inte alls oklart vad TV-branschen är ute efter i det här fallet!?

I ett första steg är dom ute efter att kriminalisera dels digitalboxar från Dream Multimedia, sk Dreambox'ar, och dels cardsharingsutrustning al'a Smartwi, vilket är konsumentvänlig utrustning som möjligör den självklara moraliska rättigheten att se på kodade betalkanaler på flera olika TV-apparater inom egna hushållet med enbart ett progamkort, dvs man betalar för ett abonnemang per hushåll, och kan sen se sina kanaler på alla apparater.

Dreamboxen har förvisso även den möjligheten att dela sitt kort över internet och på så sett dela ett programkort mellan upp till 15 hushåll/mottagare(vad jag vet så blir det idag inte stabilt om du delar kortet på för många mottagare), men deras slutgiltiga syfte är inte att sätta stopp för dessa produkter i sig, utan att säkra den antika kosumentfientliga affärsmodellen där du behöver ett fysiskt programkort för att koda av kanalerna.

Dreamboxen uppvisar med en för TV-branschen icke önskvärd tydlighet att programkort inte längre behövs överhuvudtaget!! Det är fullt tekniskt möjligt att helt slopa digitalboxar med kortläsare, och istället bygga in motsvarande teknik som finns i en Dreambox i alla digitalboxar, där varje kund får ett kontonamn och lösenord som man lägger in i sin egna digitalbox, och sen ansluter till sin internetrouter i hemmet, varvid boxen kopplar upp sig över internet mot TV-distrubutörens server, där den får koder för att avkoda TV-kanalerna, och har man flera boxar inom hushållet så kopplar samtliga upp sig på samma sätt, alla anslutningar kommer från samma ip-adress och abonnemanget smiter inte utanför hushållets väggar, som med dagens Dreambox.

Varför digital TV-distrubutörerna vill motarbeta denna konsumentvänliga teknik är inte speciellt svårt att förstå, då kortavgifterna för dagens programkort ligger på 40kr/mån i snitt, och med närmare 2 miljoner digital TV-abonnemang hos Viasat, Comhem(som förvisso bakar in kortavgiften i månadsavgiften), Canal Digital, Boxer, Tele2Vision, BBB, Telia osv, så rör det sig redan idag om en extra årsinkomst(utöver att ta betalt för kanalerna i sig) på närmare 1 miljard kronor per år, från en teknisk lösning som inte längre behövs.

Om man sen räknar in att DVB-standarden, och lösningen med programkort inte stannar inom Sveriges gränser, så är det astronomiska belopp som dessa antika affärsmodeller inbringar runt om i världen. HELT I ONÖDAN!!

Än en gång har tekniken utvecklats och gjort existerande tekniska lösningar och affärsmodeller helt onödiga och än en gång försöker en bransch som livnär sig på att sälja upphovsrättsskyddat innehåll, att motverka den konsumentvänliga tekniska utvecklingen och konsumentens komfort, och dom drar sig inte en sekund för att ljuga sig blåa inför politikerna om hur hemskt det är och hur mycket pengar dom förlorar på att teknik och människor per definition vill utveckla sig och hitta nya lösningar, och att utvecklingen behöver stoppas med lagar.

Speciellt nu när TV-distrubutörerna försöker lura kunderna att skaffa tvillingkort och betala för flera kort inom samma hushåll..

Men som vi alla vet så förvinner inga pengar i madrassen, dom letar sig bara välförtjänt vidare till nya attraktiva branscher och affärsmodeller.

En intressant paradox är att om skyddstiden för upphovsrättsskyddat material skulle sänkas till rimliga 5 år, som Piratpartiet vill, så skulle licenskostnaderna för att sända radio och digital-TV minska något enormt, och förutsättningarna för att förmedla det enorma och tillräckliga kulturarv som skapats under dom senaste hundra åren, skulle ändras rejält, men TV-distrubutörena går i Hollywoods ledband, och tror att det är i att sända nyproducerat material som pengarna finns, när det är just det materialet som folk tröttnat på att betala för.

Jag tror att konsumenten är mer beredd att betala för äldre material på DVD, online och i TV-kanaler(som TV4 Guld & Komedi), av TV-serier som dom redan sett och dom vet att dom gillar och tycker är värda pengar, medans nyproducerat material som man inte vet något om, inte har något ekonomiskt värde överhuvudtaget, om man inte får se det samma dag som det sänds i USA, och det är en uppgift som TV-kanalerna idag har svårt att lösa, ivarjefall tills programbolagen i USA inser att dom får vänta med att sända programmen i USA, tills alla länderna har fått sina kopior och hunnit texta och dubba dom, så programmen har premiär på alla TV-kanaler världen över samma kväll.

Å andra sidan så sänds ju Letterman och Leno veckan efter i Sverige, så då borde väl samtliga program kunnas sändas med sån kort eftersläpning!?

Nej, nu ska jag vara tyst och sluta tänka fritt och lyda USA och bara konsumera nytt material och låta det som skapats under dom senaste 70 åren(en tidsgräns dom vill höja) låsas in i ett valv där det glöms av, så att ingen efterfrågar det och börjar fundera på om Hollywoods nyproduktion av kultur överhuvudtaget har ett egenvärde och existensberättigande?

Jag dubbelpostar detta på Free och Coyriot.

30 april, 2007 00:36  

Skicka en kommentar

<< Home