26 maj 2007

Hål i EU-direktiv släpper kringgående av kopieringsspärrar fri

En domstol i Finland har nu funnit att krypteringssystemet CSS inte längre är effektivt, vilket betyder att det inte längre är olagligt att kringgå krypterinssystemet CSS i Finland. Det hela började egentligen år 2001 då EU antog det så kallade infosoc-/EUCD-direktivet. Direktivet implementerades i svensk lag 1 juli 2005 och senare samma år i Finland. Det är alltså detta direktiv som har gjort det olagligt att ladda ner upphovsrättsskyddade verk från nätet utan tillstånd. Men direktivet innehåller även en artikel som har gjort det olagligt att kringgå effektiva kopierinsspärrar. Så när en grupp personer i Finland la upp en webbsida där de informerade hur man kringgår CSS så slutade det hela med åtal och frågan kom upp för första i en rättegång. I artikel 6(3) definieras uttrycket "effektiv" som
Tekniska åtgärder skall anses vara "effektiva" om användningen av ett skyddat verk eller annat alster kontrolleras av rättsinnehavarna genom en åtkomstkontroll- eller skyddsprocess, t.ex. kryptering, kodning eller annan omvandling av verket eller alstret eller en kontrollmekanism för kopiering, om processen uppfyller skyddsändamålet (anm. min kursivering)
Domstolen baserade sin dom på två expert uttalanden som klargjorde enkelheten i att få tillgång till mjukvaror som kringgår CSS. Därefter drog domstolen slutsatsen att CSS-krypteringen inte längre är effektiv i lagens mening. Domen innebär alltså att en kopieringsspärr inte längre kan sägas vara effektiv i lagens mening när det finns stor tillgänglighet till mjukvara som kringgår spärren, och som därmed blir fri att kringgå.

Mikko Välimäki som företrädde den åtalade drar slutsatsen att domen bör gälla i hela EU eftersom att den finska domstolen använde samma definition av uttrycket "effektiv" som finns i direktivet. Han drar vidare slutsatsen att domen inte bara gäller CSS, och därför kan AACS (krypterinssytemet i Blu-ray och HD-DVD) bli lika fri att kringgå i framtiden baserat på samma dom. Vad jag kan se sträcker sig domen till DRM i allmänhet och då kan man ju snacka om incitament för världens hackare. Hacka tills det blir lagligt att kringgå.

Apropå världens hackare så minns jag ett blogginlägg från Copyriot där han uppmanade till att förbudet mot kringgående av kopieringsspärrar avskaffades så att det skulle vara "upp till världens hackers att släppa sin kreativitet fri och göra DRM-spärrarna meningslösa!" Känns som att vi inte är långt därifrån nu, även om det har blivit lite som att gå baklänges där hackarna gör jobbet innan lagen gör kringgåendet fri...

Jag vet inte om domen kommer överklagas, men det får antas som det självklara så vi får hoppas på att domen håller även i de högre instanserna. Och om domen håller i högsta instans så kommer det blir intressant och se hur och hur snabbt politikerna kommer agera för att täppa till hålet, såvida upphovsrättslobbyn tills dess inte provat på DRM-fria affärmodeller och funnit att de gillar det.

Links to this post:

Skapa en länk

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

De börjar så smått komma till insikt om det inte är några "skydd", att det helt enkelt inte kan vara ett immaterialrättsligt "skydd", eftersom upphovsrätten inte utsträcks till användande av äganderättsliga exemplar - utom för datorprogram.

//steelneck

26 maj, 2007 11:45  

Skicka en kommentar

<< Home