18 maj 2007

Bodström trycker på för buggning

När riksdagen förra året skulle rösta om buggningslagförslaget (Hemlig rumsavlyssning Prop 2005/06:178) så gick de fyra minsta partierna ihop och lyckades bordlägga förslaget i ett år. Bodström är dock fortfarande ivrig om att få igenom förslaget så snabbt som möjligt. Han verkar med ojämna mellanrum skriva frågor till justitieminister Beatrice Ask och fråga när beslut kommer. Vad hände egentligen med debatten som bordläggningen skulle leda till? FRA:s avlyssningsförslag verkar överskugga debatten om alla andra övervaknings- och tvångsmedelsförslag.

Det tråkiga är att Ask politiskt inte är bättre än Bodström, möjligen även sämre på vissa områden. Så svaret kommer antingen vara flummigt och absolut intetsägande såsom Asks svar brukar vara eller så kommer svaret ligga till Bodströms fördel.

I alla fall, detta visar vi i vårt engagemang att stoppa FRA:s lagförslag inte får glömma bort alla andra övervakningslagförslag.

Links to this post:

Skapa en länk