22 november 2006

Ny rapport: Patent missgynnar de fattigaste

På uppdrag av Läkare utan gränser, Diakonia, Afrikagrupperna och Forum Syd har rapporten Öppna sår i den globala politiken[PDF] sammanställts av Göran Eklöf. Rapporten handlar om forskning, handelsavtal och tillgången till medicin. Har inte läst rapporten, men att döma att av TT-telegrammet så tar rapporten upp hur läkemdelstillverkningen är marknadsanpassat och därför fokuserad på att lösa västvärlden mer eller mindre lyxsjukdomar än att vara behovsbaserad och även komma tredjevärlden till nytta. Men detta är inget nytt och har redan påpekats av andra internationella organisationer.

Jag har sett Göran Eklöf debattera tidigare kring dessa frågor och han har tidigare tagit upp patentfrågan (utan att få något vidare gehör). I rapporten har han tillägnat ett speciellt avsnitt åt patentproblemet. Där beskriver han hur läkemedelsföretagen via världshandelsorganisationen WTO bedriver lobbyverksamhet för striktare patentavtal. Dessa patentavtal hindrar sedan generiska läkemedelsföretag från att tillverka den billiga medicinen som räddar livet på människorna i tredjevärlden. Från TT-telegrammet:
Globala överenskommelser om patent och billiga mediciner omintetgörs av bland annat USA:s mycket hårda patentvillkor när man förhandlar om bilaterala handelsavtal. Det driver medicinpriserna i höjden.
Tyvärr förhandlar USA (och har förhandlat fram) skrämmande många av dessa frihandelsavtal, och då speciellt med länder med i tredjevärlden. Har lett till kraftiga demonstrationer varje gång. Men även till exempel med australiensare har fruktat kraftigt stigande läkemedelspriser som en konsekvens av frihandelsavtalet.

Det här påminner mig om bland de första kemiföreläsningarna vi hade i höstas. Föreläsare pratade endel om industrin och påpekade att två kemibranscher prisatte sina produkter inte efter hur mycket det hade kostat att producera produkten, utan efter hur mycket kunderna var bredda att betala. Dessa två kemibranscher är (hör och häpna) läkemedelsbranschen och parfymbranschen. Så typ "Ditt liv hänger på detta läkemedel.. Hur mycket är du beredd att betala?" Lite som en gisslansitution. Liv mot pengar.

Nu har jag förvisso ingen fakta för detta, men föreläsaren lovade att vi skulle lära oss mer om det senare. Återkommer då...