31 juli 2005

Kampanj för forskning om eftersatta sjukdomar

Under G8 mötet i Skottland lanserade DNDi, Drugs for Neglected Diseases initiative, ett internationellt upprop, riktad mot regeringarna runt om i världen, för att komma till bukt med problemet att vissa sjukdomar eftersätts av läkemedelsindutrin. Uppropet uppmanar regeringar att stimulera forskningen kring försummade sjukdomar, bland annat genom att grunda nya regler.

Till de eftersatta sjukdomarna räknas malaria, tuberkulos, AIDS, leishmaniasis, trypanosomiasis och chagas sjukdom.

I uppropet konstateras det att över 35.000 människor dör varje dag på grund av ovanstående sjukdomar och att bara 1% av de 1.393 läkemedel som godkändes mellan 1975 och 1999 var utvecklade mot tropiskasjukdomar och tuberkulos. Samtidigt framhåller DNDi att den profitdrivna affärsmodellen inte är lämplig för att utveckla hälso-verktyg för de negligerad sjukdomarna och att striktare immateriellrätt inte kommer att resultera i ökad forskning och utveckling kring den globala hälsan.

Regeringar måste eftersträva nya affärsmodeller, finansiella mekanismer och strategier för att läkemedel ska utvecklas efter det mänskliga behovet och inte efter vad som är mest ekonomiskt lönsamt för multinationella företag.

Namnlistan som har skapats av DNDi har undertecknats av Nobelpristagare, politiker, forskare, forskningsinstitut och NGO:s. Men allmänheten är också välkommen att skriva under. Bland namnen hittar vi bland annat Carl Schlyter, Richard Jefferson och Paul Hunt.

Kampanjen kommer fortgå under ett år för att samla namnunderskrifter och stöd från bland annat allmänheten, politiker och forskare. Därefter kommer resultatet av kampanjen att presenteras på World Health Assembly i mitten av 2006.

Links to this post:

Skapa en länk