03 juli 2005

EU-parlamentet förbreder uteslutning av mjukvarupatent

På onsdag gäller det. Då kommer det avgöras om mjukvarupatent kodifieras i EU eller om striden forsätter i ytterligare okänt antal månder framåt i tiden.

EU-parlamentariker från alla de politiska grupperna i EU-parlamentet har nu samlats kring 21 nya nyckeländringar av mjukvarupatentdirektivet, vilka kommer utesluta mjukvarupatent ur direktivet om de antas.

Gruppen EPP-ED är den största politiska gruppen i EU-parlamentet och den grupp som allra mest motsatt sig ändringar av mjukvarupatentdirektivet som utesluter mjukvarupatent. Situationen likar dock den vid första läsningen då Piia-Noora Kauppi lyckades samla tillräckligt många politiker från sin grupp så att de ändringsförslag som uteslöt mjukvarupatent antogs. Denna gång har dock två andra politiker från gruppen EPP-ED tagit på sig den rollen: Zuzana Roithová och Jerzy Buzek.

Även gruppen ADLE har, till allas förvåning, visat sig motsätta sig uteslutning av patent på mjukvara. Vilket märktes tydligast under JURI:s senaste omröstning av direktivet, då alla representanter från ADLE-gruppen, tillsammans med representanterna från gruppen EPP-ED, röstade ner de flesta ändringar som uteslöt mjukvarupatent. Å andra sidan harAndrew Duff från denna grupp sagt att han jobbar för att en majoritet av ADLE ska motsätta sig direktivet i sin nuvarande form och garantera att mjukvara inte kan patenteras.

Gruppen Verts/ALE är en av de grupper som alltid aktivt jobbat mot mjukvarupatent. Även dessa meddelar att de håller på att bygga en blocköverskridande allians av politiker som kan enas kring de 21 nya ändringsförslagen.

Dessa stigande ambitioner från alla håll att utesluta mjukvarupatent ur Europeisk lagstiftning har tydligen förskräckt de politiker som förespråkar patent på mjukvara. Tonie Manders representerar gruppen ADLE i JURI och tros vara en av de politiker som satte press på sina kollegor i JURI att rösta för mjukvarupatent. Han har nu skickat in en ändring som, om den antas, kommer lägga ner hela processen med mjukvarupatent. "Rather no legislation than bad legislation", skriver Manders på sin webbsida (kräver registrering och är på holländska).

Kan dock klargöras att om de 21 nya ändringsförslagen antas så kommer lagstiftningen inte att bli dålig.