28 juni 2005

Patent på att sälja mjukvara över nätet

Daniel Doll-Steinberg äger företaget Tribeka och har med hjälp av Campaign for Creativity lett försöken med att ge en bild av att små och medelstora företag vill ha mjukvarupatent.

Tribeka äger inga patent, men har ansökt om två stycken datorrelaterade affärsmetoder hos EPO. Om EPO godkänner dessa två patent får Tribeka ensamrätt på att sälja mjukvara över nätet.

Till tidningen Sunday Express säger Doll-Steinberg att hans företag vore värdelöst utan dessa patent. Men hur många andra företag vore värdelösa om möjligheten att sälja mjukvara över nätet rycktes ifrån dem?

Företaget Tribeka kan jämföras med det amerikanska företaget Acacia som har patent på att strömma video, bild och ljud över både nätet och tradionella kanaler som TV, både i USA och i EU.

Observera att det inte handlar om att köpa någon mjukvara från Acacia. Acacia säljer ingen mjukvara. Det enda som Acacia säljer är ett löfte att inte stämma dig om du visar strömmad video. Mjukvaran för att faktiskt göra det får du skaffa på annat håll, skriver FFIIsin webbsida.

Skriver man inte licenseavtal med Acacia stämmer de dig. Och de har redan vänt blickarna mot EU och mot Sverige.

Ett exempel är webbhotellet Wopsa som tillhandhåller små videofiler för sina medlemmar. De har blivit hotade av Acacia och betalar nu en årlig avgift till Acacia, trots att mjukvarupatent inte har en rättslig grund i EU.

Den finns mer än 30.000 mjukvarupatent i EU, beviljade mot gällande regler. Det finns mer än 300.000 mjukvarupatent i USA. Vad händer när alla dessa mjukvarupatent får en rättslig grund i EU?

Links to this post:

Skapa en länk