25 juni 2005

UEAPME: Mjukvarupatent i EU är inte ett alternativ!

UEAPME är en paraly organisation för små och medelstora företag. De representerar 11 miljoner små och medelstora företag med 50 miljoner anställda på EU-nivå.

UEAPME fördömer JURI:s misslyckande med att tydligt utesluta mjukvarupatent ur direktivet. De uppmanar nu EU-parlamentet att vid omröstningen nästa månad ta ställning mot mjukvarupatent för att skicka tydliga signaler att mjukvarupatent inte är ett alternativ i EU.

De menar att mjukvarupatent förstärker monopolsituationen i mjukvarubranschen och försämrar innovationen hos små och medelstora företag. Små och medelstora företag har helt enkelt inte resurser för att hantera de kostsamma och tidskrävande juridiska processerna. Enligt UEAPME har upphovsrättsystemet varit, och kommer att vara, tillräckligt för att driva utvecklingen i mjukvarubranschen.

UEAPME menar tvärtom, att det är den öppna källkoden som har gjort det möjligt för mjukvarubranschen att blomstra och fått småföretagen att generera arbetstillfällen.

Links to this post:

Skapa en länk