24 juli 2005

Peruaner prostesterar mot höga läkemedelspriser

Paul Hunt, FNs särskilda rapportör för rätten till hälsa, kritiserade den 13 juli frihandelsavtalet mellan Peru och USA som håller på och förhandlas fram, för att den inte tar hänsyn till rätten till hälsa.

Den andra juni presenterade den peruanska hälsoministern en studie om de potentiella effekterna av frihandelsavtalet. Studien avslöjade att mellan 700 till 900 tusen peruaner inte kommer få tillgång till läkemedel.

Jose Carlos Vera, ekonomist specialiserad på hälsosektorn, uppskattar att läkemedelspriserna i Peru kommer öka med 34 miljoner dollar det första året på grund av frihandelsavtalet och kommer växa till 168 miljoner dollar till 2017.

Hunt förklarade sin oro för att frihandelsavtalet kommer att introducera striktare patent än vad som är nödvändigt under WTO:s TRIPS-avtal och varnade för de effekter frihandelsavtalet, främst genom striktare patent, kommer ha på rätten till hälsa. Hunt menar att en hårdare patentlagstiftning kan förhindra regeringen från att agera för att skydda rätten till hälsa. Därför borde den peruanska regeringen försäkra sig om att de får ta till komplementerande metoder, som till exempel tvångslicensering, för att kunna skydda denna rätt.

Dagen efter att Paul Hunt presenterade sin kritik så protesterade tusentals peruaner på Limas gator mot frihandelsavtalet. Bland de protesterande fanns bönder, doktorer och politiker, vissa uppklädda till spöken och skeletter.

-Vi är riktigt oroliga för vilka effekter detta kommer att ha. Inte kommer bara läkemedeln att bli dyrare, utan även att färre människor kommer att få tillgång till dem, sa Manuel Izaca, ordförande för de peruanska läkemedelföretagens förbund.

Över 50% av Perus 28 miljoner människor lever i fattigdom, medan 25% lever i extrem fattigdom. Många peruaner dör av fullt behandlingsbara sjukdomar. Samtidigt konstaterade WHO, World Health Organization, nyligen att patent inte är den enda barriären som hindrar åtkomsten till livsnödvändiga läkemedel men "de kan spela en signifikant, eller till och med dominant, roll" eftersom att de garanterar innehavarna av patent monopol till läkemedlet.