19 juli 2005

Nytt EU-direktiv mot piratkopiering

Eu-kommissionen har antagit förslag till ett nytt direktivet mot piratkopiering. Den främsta meningen med direktivet är att få bättre samarbete mellan EU:s medlemsländer när det gäller bekämpning av piratkopiering och förfalskning. Det föreslagna direktivet gäller alla sorters intellektuell egendom men kommer bara tillämpas på piratkopiering i kommersiella syften.

Brott som utförts av kriminella organisationer eller som försätter allmän hälsa och säkerhet i fara kommer straffas med minst fyra års fängelse och böterna kommer ligga mellan 100.000 till 300.000 euro. Men direktivet kommer tillåta medlemsländerna att sätta högre straff.

Kommissionen hoppas att deras beslutsamhet att bekämpa piratkopieringen får stöd av bland annat en bred allmän krets. Men samtidigt som kommissionen säger att meningen med direktivet är att straffa de som försätter människor i fara så oroar sig komsumentorganisationen CPTech för att direktivet kan drabba piratkopieringen av läkemedel.

Uppdatering 4/8-05

IDG ger en aspekt på hur lagförslaget kan påverka IT-branschen.

Links to this post:

Skapa en länk