09 juli 2005

Vem vann?

Det kan inte ha undgått någon att EU-parlamentet röstade ner mjukvarupatentdirektivet. Men varför röstades den ned? Vad innebär det att den röstades ner? Och vilken sida vann egentligen? Det finns många frågetecken.

Det har tagits upp olika, men liknande orsaker till att direktivet förkastades.

Det fanns flera hundra ändringsförslag till mjukvarupatentdirektivet i den andra läsningen. Även om ett par av dem hade antagits så hade det inte gett EU-parlamentet en tillräckligt stark ställning i den kommande förlikningsprocessen. En tid innan omröstningen dök det dock upp 21 ändringsförslag(PDF) som hade stöd i alla politiska grupper i EU-parlamentet. Dessa förslag började samtidigt få allt mer stöd i från alla politiska grupper. Vilket sägs ha skrämt förespråkarna av direktivet. Dessa vände sig då om och uppmanade sina kollegor i samma politiska grupp att rösta ner direktivet istället för riskera att mjukvara uteslöts från patentering.

Motståndarna, å andra sidan, var trots medvetandet om det ökade stödet rädda för att alla de 21 förslagen till ändringar inte skulle antas av parlamentet, vilket hade varit nödvändigt för att utesluta patent på mjukvara. 21 ändringsförslag hade för övrigt varit för många för att ta med sig in i förlikningsprocessen.

Ett argument som både för och mot sidan använde för att rösta ned direktivet var helt enkelt som ett protest mot ministerrådet och kommissionen, vilka tidigare hade ignorerat EU-parlamentets och de nationella parlamententens åsikter och önskemål. Med tanke på hur kommissionen och ministerrådet hade drivit processen med direktivet så var ett nej från EU-parlamentet en naturlig reaktion, menade båda sidor.

Det var främst tack vare dessa anledningar som EU-parlamentet röstade ned direktivet. Men vad innebär det då att mjukvarupatentdirektivet röstades ned?

Det innebär, kort sagt, att vi är tillbaka där vi var för ungefär fem år sen. Patent på mjukvara är olagligt enligt den europeiska patent konventionen (EPC) och den svenska patentlagen. Men på grund av en feltolkning av EPC så beviljar den europeiska patent organisationen (EPO) och prv patent på mjukvara. Detta innebär i sin tur att mjukvarupatenten visserligen är giltiga, men de har inget stöd i lagen.

Båda sidor verkar ju onekligen väldigt glada över att direktivet röstades ner, så vilken sida vann egentligen? Många anser att motståndarna inte har vunnit, eftersom att EPO kommer forsätta bevilja patent på mjukvara.

Vad vi kan konstatera är att det var förespråkarna för patent på mjukvara som tryckte på för att skapa direktivet som skulle "harmonisera" EPO:s praxis i EU. Det var de som ville ha direktivet, inte vi. Vi ville stoppa det. De misslyckades nu med att få igenom direktivet och vi lyckades stoppa den. Därför anser motståndarna att de har vunnit.

Varför förespråkarna är så glada är inte riktigt klart, med tanke på alla miljoner euro:s de har spenderat på lobbyism, för att hamna i en situation vi var i för redan fem år sen. För att citera Florian Müller: "They could have had that for free any time". Müller spekulerar i att förnekande av att ha förlorat kan handla om att lugna högre chefer och klienter efter att ha slösat bort alla miljoner euro:s.

Detta betyder dock inte att det var det sista vi hörde av mjukvarupatent. EPO beviljar forfarande patent på mjukvara och försöken med att lagfästa mjukvarupatent kommer dyka upp igen på ett eller annat ställe, på ett eller annat sätt. Så trots vinsten för mjukvarupatentmotståndarna så forsätter kampen.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

SÅ med andra ord innebär detta att om t ex prv skulle bevilja en mjukvaru patent och jag skulle komma på en mjukvara som har samma funktion eller i slutändan åstakommer samma sak, så har den med patent på mjukvaran ingen stöd av lagen att stämma mig för att jag inte respekterade patenten?

24 juli, 2005 09:09  
Anonymous Anonym said...

Alltså i principen borde ju en mjukvarupatent innebära att den som lyckas få patent på operativ system har ensamrätt på just operativ system?

Hur främjar det mjukvarubranchen som föresspråkare av förslaget hävdar?

Man behöver inte vara raketforskare för att förståv vilka som skulle kunna tänka sig sno åt sig detta patent om det nu skulle vara möjligt.. jag säger bara Microsoft!

Men dom tillåter såklart Apple att göra osx efterom Bill Gates äger 40 % av apple, men allt annat t ex Gnu/linix blir strängt förbjudet.

Även om mjukvarupatent fanns så skulle väl knappast detta tillåtas antar jag, Jag bara tar det alldra mörkaste exempel som skulle kunna hända.

Har Usa mjukvarupatent?

24 juli, 2005 09:18  
Blogger floodis said...

anonymous 1: Precis. Men om direktivet hade antagits så hade innehavaren av patentet haft stöd i lagen att stämma dig.

anonymous 2: Jo det är vad mjukvarupatent i princip betyder.

Det främjar inte, vilket det finns tonvis med undersökningar, rapporter och högskoleuppsatser som bekräftar. Och här har förespråkarna svårt att argumentera. De har iofs svårt att argumentera över huvud taget.

USA har mjukvarupatent, ja. Deras patentlagstiftning har typ ingen begränsning alls.

24 juli, 2005 19:01  

Skicka en kommentar

<< Home