04 juli 2005

Bendt Bendtsen öppnar ögonen

Bendt Bendtsen är Danmarks finans- och näringsminister. Han blev känd världen över den 7 mars 2005, när ministerrådet mot sina egna procedurregler formellt antog mjukvarupatentdirektivet. Bendtsen hade bundits av det danska parlamentet Folketinget att plocka ner direktivet som en A-punkt och istället få upp den som en B-punkt, som innebär att direktivet skulle omdiskuteras.

Bendtsen misslyckades alltså med vad han hade bundits till av sitt parlament att göra. Trots att Bendtsen fick hård kritik, så hyllade hans parti Konservative beslutet på deras webbsida med bland annat orden "En bra dag för mjukvaruutvecklare".

Nu verkar dock Bendtsen och Konsevative göra en tvärvändning och istället ge sitt fulla stöd åt en uteslutning av mjukvarupatent.

I ett brev skrivet av Bendtsen till ministerrådets förra ordförande Jeannot Krecké, till den ansvarige kommissionären Charlie McCreevy och till EU-parlamentets rapportör Michel Rocard tar Bendtsen en ovanligt tydlig ställning mot mjukvarupatent. Han kritiserar EPO, stöder Rocards ändringsförslag(på franska) och understryker vikten av interoperabilitet.

Detta kommer dock nästan 5 månader efter att Danmark förlorat makten att kunna påverka direktivet i rätt riktining.