29 november 2006

Regeringens skrivelse kring hemliga tvångsmedel

Varje år ger regeringen ut en skrivelse där man redogör för tillämpningen av hemliga tvångsmedel. Man redogör till exempel för antalet tillstånd för användning av hemliga tvångsmedel, antalet avslagna ansökningar och i hur många fall tvångsmedlet haft betydelse för förundersökningen.

Årets skrivelse är här. Bedöm själva [PDF].

Links to this post:

Skapa en länk