10 januari 2007

Lite nytt om IPRED2

Senaste tiden har några engelska webbsidor uppmärksammat att bloggen p2p-blog skrivit om IPRED2. p2p-blog har i sin tur hämtat sin information från tyska Heise. Det är en mycket kort sammanfattning av vad två av JURI-kommitténs ledamöter, Janelly Fourtou och Nicole Fontaine, har lämnat in för ändringsförslag inför omröstningen i JURI 20 januari.

De tre ändringar p2p-blog skriver om handlar om att återigen strycka uttryck "i kommersiell omfattning" så att alla sorters intrång i upphovsrätten och andra immateriellarätter inkluderas, alltså även fildelning.

Den andra ändringen är att alla sorters importer och exporter av piratkopierat material ska straffbeläggas. T.ex. att importera piratkopierade DVD-filmer från semesterresan i Thailand kan sluta med böter eller liknande staff.

Den tredje ändringen p2p-blog skriver om är att ett bötesbelopp på 600,000 euro är det minimala maxbeloppet som ska utfärdas.

Låter det här illa? Det är egentligen värre. Men jag återkommer med mer om det senare.

Links to this post:

Skapa en länk

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

"They do not want to increase the minimum penalties to at least 600,000 euro, but the "minimal maximum penalties". I.e., member states will have to ensure that the maximum penalty is at least 600,000 euro. It says nothing about minimum penalties."

Floodis, det är inte minumim bötesbeloppet dom ska höja, utan högsta. :)

10 januari, 2007 08:48  
Blogger floodis said...

Mm, jag skrev ju "minimala maxbeloppet". Alltså maxbeloppet ska minst vara 600,000.

Jag var extra noga med det där. Förhoppningvis har jag tänkt rätt :D. Eller?

10 januari, 2007 11:57  

Skicka en kommentar

<< Home