06 februari 2007

Om kriminaliserandet av fildelare

Aktivism lönar sig. DN snappade upp nyheten om IPRED1 och har skrivit en för svensk media gigantisk artikel. Så ska det se ut. Nu gäller det att bryta vanan och inte tappa tråden så fort media tystnat.

Det här med lagförslagen från EU är knepigt och de kryptiska förkortningarna gör det inte lättare. Speciellt när skillnaden i benämningen av två olika förslag ligger mellan två siffror så blir förvirringen total. Jag kommer därför benämna IPRED2 som "kriminaliseringsdirektivet" från och med nu. För det är just en kriminalisering av fildelare (och andra som hotar monopol) det lagförslaget handlar om. IPRED1 har jag inte kommit på något namn än. För att göra det lätt så här i början kommer jag skriva "kriminaliseringsdirektivet/IPRED2". Var dock tills vidare uppmärksam på när jag och andra skriver IPRED1 respektive IPRED2. Det är två olika lagförslag.

Vill också passa på att uppmärksamma dels att IPRED1 är i fullgång att implementeras även i andra EU-länder och där Tyska regeringen nyligen lade fram sitt lagförslag för IPRED1. Förvänta er att det svenska blir väldigt likt det tyska. Dels vill jag också uppmärksamma kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 igen. Ingen har väl missat att uppföljaren till IPRED1 redan bereds i full takt i EU innan det ens kommit fram konkreta förslag på IPRED1? Närmast vad gäller kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 är att den sista kommittén (JURI) kommer rösta om ändrigsförslagen 26 februari. Det vore bra om vi kunde vinna den omröstningen. Och för att vinna den omröstningen så behöver vi ha med oss de stora politiska grupperna i Europaparlamentet. Passande nog kommer ledamötena som tillhör den största politiska gruppen i Europaparlamentet (EPP) och som sitter i JURI ha ett möte idag (har tyvärr inget klockslag) där de kommer diskutera ändringförslagen till IPRED2. Det finns inte med några svenska parlamentariker där. Men våran engelska är tillräckligt bra, eller hur?

Skillnaden mellan IPRED1 och kriminaliseringsdirektivet/IPRED2? Kort sagt kommer IPRED1 öka de civilrättsliga medeln för de stora upphovsrätts- och patentintressena att ge sig på alla från internetleverantörer till fildelare och företag som utvecklar produkter med friare konkurrens sinsemellan dem (mjukvaruutvecklare, generiska läkemedelstillverkare osv). Kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 kommer göra alla uppsåtliga upphovsrättsintrång i kommersiell omfattning (och eventuellt andra immaterialrättsintrång) straffbara med mycket hårdare straff än vad som gäller idag. Dessutom kommer direktivet även att innefatta försök, medhjälp och anstiftan också och flera ledamöter (bland annat Janelly Fourtou) jobbar på att ändra förslaget så att bland annat uttrycket "kommersiell omfattning" försvinner ur direktivet. Detta kommer garantera att fildelare innefattas i direktivet. En annan ledamot vid namnet Toine Manders har lagt fram ett lagförslag som om den antas kommer innebära att alla som gör ett intrång i upphovsrättslagen, vare sig det är uppsåtligt eller inte, kommer betraktas som hälare. Råkar du klicka på en länk du inte exakt vet vart den leder? EU kan komma att anse dig som hälare. Manders har uttryckligen sagt att hans ändringsförslag innefattare fildelare och att han vill lära allmänheten moral. Läs igen, han vill lära oss moral. Inte nog med att EU inte får anta lagförslag på moraliska grunder (tänk vilka dörrar det skulle öppna för EU) och att det slår ner debatten till moralfrågan igen, men moral är dessutom något högst personligt som knappast bör eller ska läras ut av politiker om några. Han har dock sagt att han vill lära allmänheten att respektera den immateriellarätten. Han logik är följande: "Om det är kriminellt så kommer människor inte att göra det".

Det är dock inte bara fildelare som kommer drabbas av dessa lagförslag som håller på att komma nu. Även personer som jobbar i områden som mer eller mindre täcks av immateriellarätter har kanske än mer än fildelare att oroa sig för vad som håller på att komma. Att kriminalisera alla intrång i alla immateriallarätter skulle utan tvekan innebär att företagsledare som med mer eller mindre beräknad risk försöker kryssa immateriellarättsminor i form av patent, varumärken osv kommer begå straffbara handlingar. Vill vi verkligen se företagsledaren för ett generisk läkemdelsföretag bakom galler? Eller mjukvaruutvecklare blir bötesskyldiga för att de testar gränserna? För att inte tala om internetleverantörer som riskerar att få sin utrustning beslagtagen för misstanke om medhjälp till upphovsrättsbrott? Det är en del av sakerna som är på väg med dessa förslag.

För en jättebra sammanfattning av kriminaliseringsdirektivet/IPRED2 och utveckligen hittills läs ENDitorial : Constitution by criminalisation i EDRI-gram - Number 5.2, 31 January 2007 av Jonas Maebe från FFII.

Links to this post:

Skapa en länk

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Som vanligt skriver du det vi andra vill säga, men aldrig får fram.
Fint!

06 februari, 2007 10:01  
Anonymous Anonym said...

Jag försöker höja kunskapsnivån hos de jag känner och ditt material är mycket bra att plocka ur!

08 februari, 2007 14:01  

Skicka en kommentar

<< Home