29 januari 2007

Patentansökningarna minskar igen

Jag har tidigare skrivit om att antalet svenska patentansökningar minskar. NyTeknik rapporterade nyligen att antalet ansökningar minskade även under 2006. Det betyder att antalet svenska patentansökningar minskat med 40% sedan år 2000.

Förklaringarna till raset är olika och det talas om flytt av huvudkontor utomlands och fler ansökningar via EPO ("europeiska patentverket"). De små ökningarna via EPO kompenserar dock inte raset i Sverige.

Eva Jarnvall, ansvarig för patentfrågor på Svenskt näringsliv menar att många företag blivit mer restriktiva när de söker patent. De "söker inte längre på allt som rör sig". Vilket i och för sig skulle vara en lättnad om det fanns underlag för påståendet. Speciellt mindre företag tycker att det är både dyrt söka patent och sedan hävda sina rättigheter. Jarnvall tycker trots detta att det inte är bra att små företag avstår från patent.

Den folkpartistiska riksdagsledamoten Solveig Hellquist har reagerat på artikeln i NyTeknik och vänt sig till näringsminister Maud Olofsson med en fråga. Hellquist tar upp små företagarnas svårigheter med att hävda sina rättigheter. Ändå lyder hennes fråga: "Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att antalet svenska patent ska kunna öka?" Och då antar jag att hon inte har några avsikter med en mer genomgående ändring av dagens patentsystem som sätter utveckling i centrum istället för de stora företagens kontrollsug. Eller ett alternativt system som gynnar forskningen och utvecklingen.

Har svårt att se hur dessa patentförespråkare resonerar. De vill alltså bland annat få små företag som inte ser någon nytta med patent att söka dessa... för att det är bra? Bra för på vilket sätt och för vem egentligen?

Jag tror mycket av dagens problem beror på att politiker betraktar antalet patent som ett rent mått på innovationsgraden i ett land eller område. Tolkning är ungefär: Få patentansökningar är lika med lite/dålig innovation. Många patentansökningar är lika med mycket/bra innovation. Människor kan alltså omöjligen vara innovativa om de inte även söker patent. Eller nåt sånt? Gissningvis beror det på okunskap och/eller invanda uppfattningar om patent och patentsystem.

Links to this post:

Skapa en länk

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hon kanske är gift med en uppfinnare? det är iallafall massa uppfinnarromantik i hennes motion "Forskning inom innovationsvetenskap":

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=426&typ=mot&rm=2006/07&bet=Ub371

30 januari, 2007 16:01  

Skicka en kommentar

<< Home