10 februari 2007

Grönt för avlyssning av all kommunikation

Ingen har nog missat att Lagrådet har gett FRA:s avlyssningsförslag grönt ljus? Det är mycket märkligt. Det är nog de flesta överens om. Dock fortfarande inte accepterbart. Jag uppmanar därför alla att ta sig till närmaste demonstration som anordnas på lördag på initiativ av Piratpartiet. Jag kommer självklart befinna på mig den i Stockholm.

Om det inte blir en jävla folkstorm så kommer lagförslaget definitivt att gå igenom, vad än Johan Linander försöker få oss att tro:
Självklart kommer alliansens riksdagsgrupper att vara med i den vidare processen.
För otränade ögon antar jag att det kan misstolkas som att de borgliga riksdagsgrupperna nu kommer jobba mot förslaget. Och eftersom att de är i majoritet så kommer det inte var något problem.

Min erfarenhet säger en annan sak. Politiker ser ytterst sällan problem med lagförslag i stort, de ser bara brister i detaljerna, som kan rättas till (och då kvarstår självklart lagförslagets egentliga mening). Politiker röstar inte ner lagförslag såvida det inte finns en väldigt bra anledning (för dem) till det (eller om det är oppositionens förslag). Folk tänker dock generellt tvärtom. De ser problem med lagförslagen i stort, men ser inte eller bryr sig inte om problemen med detaljerna. Inte för att det ena eller det andra är fel, men det brukar uppstå missförstånd.

För att ta ett exempel. Kommer ni ihåg när Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet förra året bordlade buggningförslaget och förslaget om hemlig avlyssning? Gav inte Centern då i alla fall intrycket av att de var helt mot förslaget och värnade om människors privatliv och privata kommunikation? För att sekunden efter vända om och ge förslaget grönt ljus efter några smärre ändringar. Ingens fel egentligen, bara kommunikationsmiss. Alltså, politiker ser lagförslag i detaljer, folket ser dem i stort. Vad säger att Centerpartiet inte har liknande hållning i denna fråga? Låt er alltså inte bedras igen.

Links to this post:

Skapa en länk