07 oktober 2007

Striden om internetleverantörerna och personuppgifterna

Det tog inte lång tid innan alla stora och många små nyhetsmedier skrev om tidsfristen för remissvaren för utredning om IPRED1. De handlade dock uteslutande om Datainspektionens remissvar där Datainspektionen säger nej till att tvinga internetleverantörerna att lämna ut sina abonnenters personuppgifter till privata intresseorganisationer då de menar att detta strider mot lagen.

Tråkigt nog har det inte rapporterats om vad andra remissinstanser har lämnat in för svar. Per Agerman verkar dock ha läst igenom remisserna och konstaterar att flera tunga amerikanska intresseorganisationer, företag osv kräver att Sverige lagstiftar så att internetoperatörerna tvingas blockera trafik i sina nät, men också att de tvingas lämna ut sina abonnenters personuppgifter till privata intresseorganisationer. Detta även om Europadomstolen skulle döma annorlunda i det akutella fallet i just denna fråga.
Men de amerikanska jättarna nöjer sig inte med detta utan vill ha mer. Konkret är det en punkt i ett EU-direktiv från 2001 /.../ I artikel 8 punkt 3 slås fast att medlemsstaterna ska införa lagar som gör det möjligt att gå på mellanhänder var tjänster används för att begå upphovsrättsintrång
Just detta med att ge sig på internetleverantörer och tvinga dem att blockera trafik fanns, som dessa remissinstanser skriver om och om igen i sina svar, i det första så kallade info-soc-direktivet (lagen som började gälla 1 juli 2005) och skulle alltså ha implementerats i svensk lagstiftning redan då. Men Bodström som var justiteminister då ansåg att Sverige redan hade detta implementerat i lagen så det skrevs aldrig uttryckligen i upphovsrättslagen. Detta har pinat upphovsrättsmaffian ända sedan dess och gör det uppenbarligen fortfarande. Efter ständiga klagomål lovade politiker att se över det inför framtida lagstiftningar. Kanske kommer nu?

Datainspektionen må vara en tung remissinstans som har sagt nej till att tvinga internetleverantörer att lämna ut personuppgifter, men på andra sidan finns det också tunga remissinstanser, som är positiva till detta, till och med om det skulle bryta mot lagen.

Läs mer på frendo.se
.

Links to this post:

Skapa en länk