29 augusti 2007

Microsoft erkänner SIS-kuppen

Läs förra inlägget.

Idag framkom det att Microsoft tydligen hade skickat ut ett brev till sina partners där de bland annat "förväntade" sig att företagen skulle gå på mötet och rösta. Microsoft försöker slå bort brevet som handling av en enskild person i icke-chefsposition. Frågan är dock hur troligt det är med tanke på dels hur viktig frågan är för Microsoft (livsviktig) och dels på att så många seriösa företag (ungefär 15-20 stycken) tagit ett brev från en enskild person i icke-chefsposition på fullt allvar. Frågan är om det är alla dessa företag som är korkade (saknar förmåga till kritiskt tänkande) eller om det är Microsoft som är korkade (tror att folk går på deras bortförklaring).

Jag menar, jag kan som enskild person i icke-chefsposition anställd i ett stort företag kan också skriva ett brev till våra partners och förvänta mig att de infinner sig på ett för oss viktigt möte och erbjuda dem goda erbjudanden från företaget jag jobbar på. Chansen att något av dessa företag skulle ta mitt erbjudande som enskild person i icke-chefsposition på allvar är inte särskilt stor. Annars hade det troligen hänt väldigt ofta att enskilda personer på företagen lyckats få många av företagens partners på viktiga möten.

Eller om denna enskilda personen på Microsoft presenterat sig själv på ett felaktigt sätt i sitt brev till Microsofts partners så kommer Microsoft självklart att vidta åtgärder mot denna person och för att det inte ska kunna hända igen, eller?

David Vuorio nämner också det märkvärdiga med Microsofts förnekar att de kände till brevet.

Links to this post:

Skapa en länk

1 Comments:

Blogger Mathias said...

För vissa är Microsoft = Gud, de tror att allt det säger och gör är bra. :(

31 augusti, 2007 15:58  

Skicka en kommentar

<< Home