09 juli 2007

IPRED1 har vaknat till liv

IPRED1-direktivet antogs av EU 2004 och skulle ha implementerats i medlemsländernas lagar för över ett år sedan. Vi har hela tiden fått höra att ett förslag är på väg, men inte sett nåt. Men så idag kom promemorian om hur IPRED1 ska implementeras i svensk lag. Om ni kommer ihåg debatten om IPRED1 för några månader sen så vet ni att den främsta oron för detta direktiv var att upphovsrättsfundamentalisterna kommer få rätt att kräva internetleverantörer på abonnemangsuppgifter, utan att behöva gå via polisen. Från pressmedelandet från regeringen kan detta inte framgå mer tydligt
Förslaget innebär att de upphovsmän och andra rättighetshavare som skapat och deltagit i produktionen av musik och film får bättre möjligheter att ingripa mot olovlig fildelning på Internet /.../Därigenom blir det lättare att ingripa mot olovlig fildelning, vilket i sin tur stimulerar utvecklingen av lagliga alternativ för spridning av bl.a. film och musik på Internet
och från sammanfattningen i promemorian
Rättighetshavare ska få samla in och behandla uppgifter om intrångsgörare (bl.a. IP-adresser)
Ponténs våta dröm om polisverksamhet på entreprenad hos Antipiratbyrån börjar bli verklighet. Det var så mycket för jakten efter falska Guuci-väskor, eller hur?

Men det är inte det enda med den här promemorian, det finns mer:
Det ska bli möjligt för en domstol att vid vite förelägga den som gjort eller medverkat till ett intrång att tillhandahålla information om ursprung och distributionsnät för den intrångsgörande varan eller tjänsten. Ett informationsföreläggande får enligt förslaget också meddelas mot bl.a. den som i kommersiell skala har tillhandahållit en tjänst, exempelvis en elektronisk kommunikationstjänst, som använts vid intrång (anm. min understrykning)
Så fildelningstjänster ska enligt lag bli tvungna att lämna över information om sina användare?

Sen finns även den moderna skampålen forfarande med
Domstolarna ska ha möjlighet att ålägga den som har begått ett intrång att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om dom i målet, exempelvis kostnader för att publicera den i en tidning
Måste älska deras simpla resonemang om att bara om vi kan fånga enskilda fildelare och hänga ut dem så kommer fildelningen hux flux att försvinna och människor börjar återvända till de kontrollerade distributionskanalerna och så kommer allt att bli frid och fröjd. Internet kom, internet såg, internet segrade. Vi har lagt den delen bakom oss. Det finns inget återvändo.

Vad som händer nu är att förslaget skickas ut till remissinstanserna. Vilket innebär att Antipiratbyrån och resten av gänget kommer få dregla över förslaget, medan internetfolket som förslaget egentligen berör kommer representeras främst av en eller annan konsumentorganisation (förutom FFII.se och några Linuxföreningar som också är med som remissinstanser). Även om det här förslaget går igenom med de värsta möjliga villkoren så kommer det, som vi alla vet att, som mest innebära ett käpp i hjulet för IT-utvecklingen för en kortare eller längre tid, men det kommer inte stoppa fildelningen. Men det innebär inte att vi kan eller bör ignorera detta förslag då antipiraternas önskan om att stoppa internetutveckligen inte är önskvärd. Det innebär å andra sidan inte heller att vi ska eller bör reagera med panik bara för att beslutsprocessen med detta lagförslag har tagit nästa steg. Istället mottages tacksamt planer och diskussioner på hur vi kan engagera oss mot denna promemoria.

Nu ska jag börja läsa själva promemorian.

För mer information om detta direktiv se tidigare inlägg IPRED1 och min länksamling på del.ici.us.

(Observera att detta är IPRED1 (sanktionsdirektivet) och inte IPRED2 (kriminaliseringsdirektivet))

Links to this post:

Skapa en länk

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Har funderat en hel del på allt som har hänt de senaste året med Pirate Bay, FRA och IPRED etc. Och det verkar inte bli bättre.

Det är är flera saker som är intressanta och som bör belysas. Några av dessa är, upphovsrätten och kopiering, övervakning av Internet, censurering av internet och sist har vi lite mer speciella frågor som drm, patent etc.

För det första finns det absolut inga beslutsfattare eller politiker som vågar eller kan ta en debatt eller överhuvud taget lyfta frågorna till den nivå att det går att diskutera konstruktivt. Miljöpartiet gjorde ett tappert försök innan valet med Hearingen om fildelning, men det var ju ett fiasko.

När det gäller FRA har inte heller här någon politiker lyft frågan tillräckligt och media har försökt nosa lite men har för dålig kunskap och ingen orkar sätta sig in i textmassorna.

Pirate Bay är ett speciellt kapitel och det är mycket intressant, det är precis som man tyst accepterar att det finns men försöker lite smått förstöra för dem när man inte kommer åt dem genom åtal. Inte heller här syns några politiker eller beslutsfattare, media kopierar en text från TT ibland utan att göra några ansträngningar att förstå eller synliggöra problematiken.

Nu senast kokar hela Bloggospheren efter barnporrfiltret och inga av de "stora" medierna eller makthavarna lyfter på ögonbrynen.

Att ignorera dessa svallningar är mycket farligt, plötsligt en dag kommer våra medier och politiker stå och ha en mycket stor grupp som varken har förtroende för politiker, rättsväsendet eller våra största nyhetskanaler.

Så vad ska man göra?

Jag tror att det krävs lite stora och enhälliga krav på våra styrande. Vet inte exakt vad, men något i stil med en oberoende IT-Ombudsman eller sakkunnig som förstår och kan stå upp mot företag och regleringar.

Det är mycket som måste upp till debatt, det börjar bli så mycket nu att det snart är så allvarligt att det kan gå över styr. När makthavare och polisen tar felsteg kommer respekten att förloras det är en mycket farlig väg.

Så rent konkret skulle det vara bra att försöka få till en debattartikel i nån av de stora dagstidningarna för att lyfta upp alla dessa frågor som ignoreras, tystas och klantas till av de som ska styra vårt land.

/Perty

09 juli, 2007 15:25  
Blogger JorgenL said...

Jag tycker att en av de stora förändringarna verkar vara att man för in medhjälp i lagtexten.

Det innebär ju att man tex kommer att kunna jaga tex TPB effektivare, och det hotar nog darknets och nya protokoll som tex Owner Free Filesystem.

21 juli, 2007 14:39  

Skicka en kommentar

<< Home