05 juli 2007

Nytt miljöfall påverkar IPRED2

När IPRED2 först arbetades fram var det uppdelat i två delar, där den ena delen behandlades under EU:s första pelare* och den andra delen under EU:s tredje pelare. Denna uppdelning var tvungen att ske eftersom att straffrättsliga frågor endast får behandlas genom EU:s tredje pelare. Frågor som drivs under tredje pelaren kräver dock total enighet i ministerrådet för att antas. Detta är ur förespråkarnas perspektiv inte bra då IPRED2 hade kunnat fällas väldigt lätt. För förespråkarna skulle det vara bättre att driva frågan under första pelaren där total enighet inte krävs av ministerrådet.

Lägligt nog kom det under processen med den uppdelade versionen av IPRED2 en miljödom (C-176/03) från EG-domstolen som konstaterade att straffrättsliga frågor får drivas under första pelaren under vissa stränga villkor. EU-kommissionen såg då sin chans att driva IPRED2 under första pelaren och därmed slippa den totala enigheten som krävs av ministerrådet. Genom att dra tillbaka det dåvarande IPRED2-förslaget, övertolka den nämda miljödomen och övergå sin kompetens kunde EU-kommissionen lägga fram ett nytt IPRED2-förslag som kunde drivas under första pelaren och resten är den historia som jag och andra relativit regelbundet rapporterat om de senaste månaderna.

Denna miljödom innebär dock att makt flyttas över från varje enskilt land utan något godkännande från medlemsländerna, vilket inte har varit speciellt uppskattat av medlemsländernas parlament och regeringar (däribland av Sveriges regering). Många länder har trots detta valt att inte ta ställning i frågan om IPRED2 (däribland Sveriges regering). Den enda anledningen till detta är att det är en ny miljödom (C-440/05) på väg som kommer påverka hur EU hanterar straffrättsliga frågor och medlemländerna har avvaktat tills en dom i detta nya miljöfall kommit.

För någon vecka sedan kom ett yttrande från EU-domstolens generaladvokat i just det nya miljöfallet. Generaladvokatens yttrande är inte bindande för hur EU-domstolen kommer döma i fallet, men jag antar att domstolen oftast går på generaladvokatens linje. Så hur lyder generaladvokatens yttrande? Ja, jag vet faktiskt inte. Men av det jag försökt läsa och förstå så bidrar inte yttrandet till en förbättring av situationen. Det allra viktigaste är dock att efter att denna dom fallit så kommer medlemsländernas regeringar att börja ta ställning i frågan om IPRED2, däribland den svenska regeringen.

*Läs om EU:s pelarsystem på Wikipedia

Links to this post:

Skapa en länk