07 juli 2007

Ändringar i patentlagen

Den 1 juli brukar alla beslut om lagändringar som tagit av riksdagen det senaste halvåret träda i kraft. Bland de lagändringar som trädde i kraft 1 juli i år finns en bunt ändringar i patentlagen som syftar till att göra det enklare att ansöka om och inneha patent. Den svenska patenttrenden de senaste åren har ju oroat de svenska politikerna rejält (då de ser patent som ett mått på innovationsgraden i landet). Jag vet dock inte om det finns några invändningar mot dessa lagändringar från patentkritiska föreningar, organisationer och företag.

Informationsmaterial från regeringen:
Sammanfattning

Den 1 juli 2007 trädde ändringar i patentlagen i kraft. Ändringarna innebär att det blir enklare att ansöka om och inneha patent. Den som har ett patent får möjlighet att på ett enkelt och snabbt sätt begränsa omfattningen av patentet. Kraven på vad en patentansökan ska innehålla blir mer enhetliga globalt, vilket gör det enklare att ansöka om patent i flera länder samtidigt.

Links to this post:

Skapa en länk