15 augusti 2007

Höststart med patentnyheter

Jag höststartar denna blogg lite smått med följande nyutkomma betänkande angående "förstärkt skydd för tystnadsplikten för de personer som arbetar med patenrättslig rådgiving".
Utredningen förslår att patentombud och deras biträden inte ska få höras i rättegång om förtrolig information de erhållit i patentärenden, så kallat frågeförbud.
Auktorisation av patentombud (SOU 2007:27)

I ett pressmeddelande sätter statssekreterare Jöran Hägglund så som politiker och liknande typer alltid gör utan ifrågasättande likhetstecken mellan patent och innovationer (och tillväxt). Det får mig att tänka på ett annat betänkade med titeln "Patent och innovationer för tillväxt och välfärd (SOU 2006:80)", som jag tycker återigen bör aktualiseras eftersom att det är det läskigaste patentlagförslaget som lagts fram i Sverige sedan patent lagstadgades i Sverige. FFII.se beskriver förslaget översiktligt i detta pressmeddelande:
En statlig utredning vill ge patent till mer än verkliga uppfinningar /.../ Utredningen /.../ vill öka antalet patent genom att även bevilja dem för abstrakta saker som affärsmetoder och databehandling /.../ Utredningen finner ekonomer oengagerade i patentsystemet, trots flera kritiska studier. Man menar att kritik mot mjukvarupatent är rop från en liten open source-rörelse, trots att majoriteten av IT-företag i större undersökningar är kritisk. Man vill att patent på medicinska behandlingsmetoder, som idag inte beviljas av främst etiska skäl, borde tillåtas och påstår att affärsmetodspatent är viktiga för den växande tjänstesektorn
För några dagar sedan gick tidsfristen för inlämnadet av remissvaren ut för detta betänkande. FFII:s läsvärda remissvar finns att läsa här. Men jag är också nyfiken på vad de andra remissinstanserna har skrivit. Ska försöka ta reda på dem (om ingen redan har en lista på dem?). På något sätt tycker jag vi borde protestera mot det här betänkandet. Den är befängd.

Links to this post:

Skapa en länk