13 december 2005

Stoppa övervakningen!

I morgon kommer Europaparlamentet att rösta om EU:s medlemsländer ska tvingas lagra all elektronisk trafikdata i flera år. Allt tyder nu på att ministerrådets ramförslag kommer att antas av Europaparlamentet. Detta efter att de två största partierna i parlamentet, EPP och PSE, i hemlighet gjort upp omröstningen efter diskussioner med ministerrådet.

Även om många svenskar vid det här laget känner till datalagringsdirektivet som behandlas i EU, så är det få som känner till att Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet driver ett nästan identisk förslag här hemma på nationellt plan i riksdagen, oberoende av EU.

Det moderata ungdomsförbundet har dock äntligen tagit initiativet till, mig veterligen, den första svenska kampanjen mot det svenska datalagringsförslaget. De försöker visa hur meningslöst det kommer vara att lagra varenda svensk persons trafikdata, genom att spamma ansvariga politiker från de tre partierna med just meningslös trafikdata.

För övrigt debatterade Europaparlamentet EU:s datalagringsförslag idag och FFII har ljudupptagningar av debatten. Omröstningen imorgon verkar vara schemalagd till klockan 11.30.