19 november 2005

Patent på bildformatet JPEG överklagas

Public Patent Foundation, PUBPAT, är en organisation som syftar till att representera allmänhetens intressen mot de skador som det amerikanska patentsystemet orsakar, speciellt när det gäller felaktigt beviljade patent.

PUBPAT lämnade den 16 november 2005 in en formell överklagan [PDF] till det amerikanska patentverket med en förfrågan att patentet på bildformatet JPEG upphävs. I sin överklagan skriver PUBPAT att även om Compression Labs innehar ett patent som relaterar till komprimering av bilder så erbjuder företaget varken en produkt eller någon tjänst. Compression Labs utnyttjar istället patentet för att trakassera alla företag som använder sig av det internationellt standardiserade JPEG-formatet för komprimering av digitala bilder i sina produkter.

Företaget Acacia jobbar på exakt samma sätt. De erbjuder varken produkter eller tjänster. De enda de gör är att kräva småföretagen på royalties, för en idé Acacia varken har realiserat eller kommit på först. De har bara lyckats ta patent på idén.

PUBPAT:s överklagan baseras dock inte på att Compression Labs trakasserar företagen. PUBPAT anser sig istället ha hittat ett så kallat "prior art". Prior art syftar på den information som offentliggjorts innan ett patent har ansökts. Detta betyder helt enkelt att Compression Labs patent inte var nytt när det ansöktes och därmed borde deras patent inte vara giltigt.