15 november 2005

Upphovsrättsindustrin lobbar för datalagring

Pär Ström som driver stoppa-storebror.se och Atomer och Bitar skrev igår ett extra nyhetsbrev med anledning av EU:s datalagringsdirektiv[PDF]. Där sammanfattar han turerna med direktivet i EU:s beslutsmaskin. Som vanligt är det riktigt skrämmande hur EU-kommissionen och ministerrådet försöker driva igenom kontroversiella direktiv. Pär Ström skriver:
Den 13 december är det omröstning i parlamentet, och många ledamöter känner inte till att man frångår den vanliga tågordningen med omröstning vid två tillfällen med diskussion däremellan. Nu avgörs saken redan vid den första och enda omröstningen, vilket gör att ”data retention” kan komma att röstas igenom av misstag.
Tidigare har upphovsrättsindustrin uttryckt åsikter om att man borde använda redan lagrade personuppgifter för att jaga människor för upphovsrättsbrott. Nu skriver Ström att upphovsrättsindustrin flitigt har lobbat Europaparlamentariker:
9. Intressant nog finner vi upphovsrättsindustrin bland dem som nu ivrigast lobbar i Bryssel för data retention. Bland annat har lobbyister för Warner Brother, Music Publishers Association och International Video Federation ringt runt till parlamentsledamöter och argumenterat för data retention. Det ser alltså ut som om det som planeras är att de lagrade trafikdata ska användas för att jaga personer som laddar ned musik...
Och tydligen är den svenska regeringen också för just denna användning av lagrad data:
10. På Sveriges representation i Bryssel (alltså den svenska regeringens kontor) hyser man åsikten att det vore bra om personuppgifter från data retention kan användas för bekämpning av alla typer av brott. Detta har meddelats mig från en synnerligen pålitlig och välplacerad källa.

Links to this post:

Skapa en länk