20 oktober 2005

Video om Trusted Computing

Trusted Computing, mer känd som Palladium, TCPA, TCG och NGSCB. Debatten om dessa kulminerade troligen någon gång under det andra halvåret 2003. Sedan dess har debatten tystnat allt mer, förutom på Piratbyråns forum, där oroliga fildelare lite då och då, glädjande nog, tar upp ämnet.

Man kan dock på Againsttcpa.com:s webbsida läsa
29. Sep 2005: After a long time, there's finally a new project on its way that will better fit current developments within both, companies and policy... Be ready!
Spännande... och på tiden! Tills dess kan vi förbereda oss med denna utmärkta video om just Trusted Computing och dess grundläggande problem.

Links to this post:

Skapa en länk