29 augusti 2005

Torvalds skyddar sitt varumärke - Inget nytt

För några dagar sen blev det ett ståhej när det bekräftades att en advokat hade skrivit till 90 företag i Australien och krävt att de betalade licensavgifter för användningen av namet Linux i deras affärsverksamhet. Det har dock varit många halvsanningar och överdrifter i nyhetsrapportering, så ett klargörande vore på sin plats.

Ordet Linux är varumärkesskyddad, det har den varit sen 90-talet(exakt år?). Att ett ord, en logga eller, som nu på senare tid, en färg eller en musiksnutt är varumärkesskyddad innebär ensamrätt till just det kännetecknet. Att inneha ett skydd för ett varumärke innebär i grunden att man har rätt att bestämma vem som får använda varumärket och vem som inte får det. De som får använda det kan då också tvingas betala licensavgifter.

Enligt Linus Torvalds, som innehar varumärkesskyddet för Linux, och Jon Hall, som sköter om varumärket med hjälp av Linux Mark Institute(LMI), innebär ett innehav av ett varumärke även att man har en skyldighet att aktivt skydda det från intrång. I alla fall enligt amerikansk lagstiftning.

Man har alltså, ända sen Linux varumärkesskyddades, alltid varit tvungen att få licens på ordet för att få använda det i kommersiella syften (finns dock några undantag). Att några australiensiska företag nu blivit tvungna att göra något alla företag alltid har varit tvungna att göra är därmed inget nytt.

Så varför har Torvalds valt att varumärkesskydda namnet Linux? Det förklarade han redan år 2000 eftersom att frågan blev ett hett ämne redan då:
- I (and obviously a lot of other people) do not want to have "Linux" as a name associated with unacceptable (or borderline) behaviour, and it's important that "Linux" doesn't get a name of being associated with scams, cybersquatting, etc etc. I'd personally hate that, for rather obvious reasons. I _like_ being proud of Linux, and what has been achieved. I'd rather not have to apologize for it..

- Even with things that aren't scams or something like that, VALID uses of "Linux" may be bad if they mean that other valid uses of "Linux" are blocked.
Vad Torvalds menar är att han för det första inte vill att namnet Linux ska få dåligt rykte om sig och förknippas med till exempel brottslig verksamhet. Och för det andra så vill varken Torvalds eller LMI att en laglig användning av namnet Linux ska kunna blockera andra lagliga verksamheter. Linus ger några exempel:
But, for example, if your intent is to register "mylinux.com" (made up example, I don't know if it is registered or not) only in the hopes of selling the domain name for mucho dinero later, then that kind of intent is not something I (or anybody else, I think) would find really acceptable, because now the use of "linux" in this case has really been a question of blocking somebody ELSE from using the term and using it
to get money.

We had an example long ago of somebody who would have wanted to register "Linux Expert" as a servicemark, yet obviously that is a pretty generic term. Not good, if it means that there will be confusion about who owns the term.
Så hur mycket pengar tjänar Torvalds och LMI på att bevilja licenser på namnet Linux? Enligt Linus själv så tjänar varken han eller LMI någonting över huvud taget. Snarare går LMI i back för att de administrerar varumärket:
...not only do I not get a cent of the trademark money, but even LMI (who actually administers the mark) has so far historically always lost money on it. That's not a way to sustain a trademark, so they're trying to at least become self-sufficient...
Så LMI:s enda mål är egentligen bara att kunna betala självkostnadspriset.

När man läser nyheternaIDG så står det att LMI har krävt företagen på 5000 dollar. Detta är inte hela sanningen. Priset varierar mellan 200-5000 dollar beroende på företagets storlek och vilken verksamhet som bedrivs. De flesta företagen i Australien kommer att betala mellan 200-600 dollar.

Torvalds själv säger att han helst ser att termen Linux är så fri som möjligt och att han helst hade sluppit hela situationen med varumärkesskydd, men han anser att skyddet är viktigare för att slippa eventuella framtida problem och för att seriösa kommeriella företag ska få driva sin verksamhet i fred.

Links to this post:

Skapa en länk