12 augusti 2005

OSDL skapar patentbibliotek

OSDL, The Open Source Development Labs, meddelade i tisdags att de har påbörjat ett nytt projekt, kallad för OSDL patent commons. Tanken med projektet är att samla alla patent som skänkts till open source-samfundet på ett ställe.

Meningen är att höja värdet och användarbarheten av de patent som skänks genom att tillhandhålla en central förvaringsplats åt patenten, menar OSDLs verkställande direktör Stuart Cohen.

OSDL menar också att i takt med att allt fler företag skänker allt fler patent till open source-samfundet så ökar behovet av att tillhandhålla alla dessa patent centralt. Patent accepteras dock från alla som vill skänka.

Eben Moglen, ordförande för Software Freedom Law Center, uppmanar dessutom utvecklare att donera till OSDL patent commons. Han menar att det skapar en säker tillflyktsort, där utvecklare kan vara innovativa utan rädsla.

Kritiken har dock inte låtit vänta på sig. Bruce Perens, en framstånde figur inom open source-rörelsen, kritiserade projektet för att vara meningslöst. Han menar att det är "fel" personer och företag som kommer att donera till databasen. IBM, Sun och de andra som donerar till projektet är redan open source-rörelsens vänner och skulle i vilket fall som helst troligen inte stämma någon som driver ett open source-projekt, sa Perens igår vid LinuxWorld.

Ett av målen med OSDL patent commons lär vara att korslicensiera patenten i biblioteket med patent som innehas av de stora företagen. Men detta är inte troligt att det fungerar sa Perens, eftersom att patenten i OSDL patent commons redan är korslicensierade med de stora företagens patent. Perens liknade projektet vid att spotta i motvind.

Men också Florian Müller kritiserade projektet. "Mjukvarupatentspelet är som Kalla kriget", sa Müller, "det enda som skyddar dig är konceptet om försäkran om ömsesidig förstörelse". Det finns inget vedergällningsvärde i patenten i OSDLs nya projekt, tillade Müller.

Perens vill hellre se att man genom lagstiftning hanterar problemet med mjukvarupatent, eftersom att varje större open source-projekt kan göra intrång på flera hundra patent.

Links to this post:

Skapa en länk