03 oktober 2005

Kan jag patentera min film... nu?

I början av 2004 skrev Christian EngströmFFII artikeln Kan jag patentera min film? I artikeln visar Engström på den grundläggande juridiska dubbelmoralen med att tillåta patent på mjukvara men inte på film.

Patent på liv, livsprocesser och mjukvara var otänkbart för inte många decennier sen. Idag delas de mer eller mindre ut på rullande band i vissa länder. Likaså har acceptansen för patent på kultur och böcker börjat växa i vissa kretsar.

Dr. Karl-Friedrich Lenz, professor vid Aoyama Gakuins universitetet i Tokyo, skriver att med dagens patenttrender så är det inte helt omöjligt att böcker kommer att kunna patenteras. Samtidigt beviljas redan patent på dator- och rollspel.

Det finns människor som bokstavligen försöker patentera kultur. Forbes har skrivit en artikel om amerikanen Andrew Knight som försöker patentera sina film-manus. Knight oroar sig för att de redan framstående människorna i Hollywood ska kopiera de små manusförfattarnas idéer. Knight har öppnat ett kontor i Washington D.C för att bedriva lobbyverksamhet och på sin webbsida, plotpatents.com, utvecklar han sitt resonemang.

Det är slående hur Knight använder samma dubbelmoral som Engström pekar på för att försöka legalisera patent på film. Knights grundläggande resonemang är att både film och mjukvara är skrifter som i sina slutgiltiga versioner lagras på ett medium och tolkas av en maskin. Knight skriver:
If a computer disk containing a functionally unrelated but independently patentable software is patentable, should not a DVD containing an independently patentable storyline (in the form of a method executed by a consumer via her DVD player) also be patentable?
EPO beviljar patent på mjukvara så länge de exekveras på en dator eller annan programmeringsbar maskin. Mjukvara som inte beskrivs som att de kommer att exekveras på en dator eller liknande maskin beviljas inte någon patent. Detta sker på grund av att EPO, i bästa fall, har misstolkat EPC. Samtidigt regleras förbudet av patent på mjukvara och på film av samma artikel i EPC. Det kommer alltså bli intressant att se om patentverken runt om i världen kommer bevilja patent på film (och annan kultur) med motiveringen att de kan spelas upp i diverse olika maskiner.

Knight är dessutom säker på att filmpatent kommer att beviljas i USA så småningom. Så säker att han uppmanar alla små medieföretag att ge sig in i spelet "while those who had ignored the movement, well, may be looking for a new job." (Intressant att notera är att förespråkarna för mjukvarupatent också använde småföretagens eventuella lycka som argument, för att kodifiera mjukvarupatent.) Knight menar alltså att de som inte ger sig in i filmpatentspelet så snabbt som möjligt och monopoliserar filmbranschen (utifrån ett patenträttsligt perpektiv) kommer inte att klara sig.

Men han ser också stora ekonomiska möjligheter med filmpatent för den juridiska industrin:
...this new industry may represent $10 - $20 million per year in new legal business—in prosecution alone! Add in litigation and portfolio management, and the industry may become a truly significant source of new income.
Handlar det då bara om pengar? Nej, Knight menar att filmpatent kommer att leda till mer kreativa och orginella manus. Men då patent inte i något annat område har gett några sådana effekter (snarare har de gett motsatta effekter) så är det inte svårt att argumentera mot. Detta är just vad Richard Stallman redan har gjort i artikeln Patent absurdity.

Detta är en högst intressant utveckling av den immateriellarätten.

Links to this post:

Skapa en länk

2 Comments:

Anonymous gurra said...

En skämmande utveckling kanske man ska tilläga. En enorm inskränkning i yttrandefrihete. Och det lär inte sluta där om det går igenom, böcker och musik är väl nästa steg.

Men en tanke slog mig, väldigt få filmer har en speciellt originell handling utan majoriteten av filmer handlar ju faktisk om variationer på ett fåtal teman som har sysselsatt dramatiker och manusförfattare sen antiken.
Och om jag har förstått patentlagstiftningen rätt så kan man inte ta patent på sådant som är allmänt känt och redan i bruk, så då borde massor av handlingar falla på det? Men med tillräcklig mycket pengar så kan man väl få igenom det mesta.

Eller kommer det gå mot att de patenterar små funktioner istället för färdiga manus, ungefär som inom mjukvarupatenten? Nån tar patent på att hämnas en otrogen partner och nån tar patent på karaktären nedsupen och olycklig privatdeckare...

03 oktober, 2005 20:19  
Blogger floodis said...

Jo, det är skrämmande. Men efter patent på liv och livsprocesser och på mjukvara så var det här nästan förväntat.

Jo, precis. Bara för att handlingen är orginell så behöver det inte betyda att den är bättre än kultur som helt och hållet är kopierad.

Man borde inte kunna patentera sånt som är allmänhet känt, tyvärr funkar detta inte så bra.

Nej, det verkar handla om hela manus. Men man får tänka på att åsikten att patentera hela manus är just bara en åsikt. Verkligheten kan ju bli helt annorlunda... Precis som med mjukvarupatent.

13 oktober, 2005 03:50  

Skicka en kommentar

<< Home