04 november 2005

Medieföretagen gör ekonomiska vinster på illegal fildelning?

Jonas Andersson, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap i London, har i tidningen Ny Teknik skrivit den intressanta debattartikel Apple styr kundens val av innehåll. Där han skriver om hur medieföretagen med en medveten strategi gör ekonomiska vinster på den illegala fildelningen och på det faktum att de fortfarande har kontrollen över hårdvaran:
Apples nya version av mediaspelaren Ipod, den ultimata symbolen för hur medieföretagens strategi att få konsumenterna att enbart ladda ned konventionellt upphovsrättsskyddat material, har reformerats. Med den nya Ipoden styr hårdvaran valet av medieinnehåll på ett subtilt sätt...