08 november 2007

IPRED2 vaknar igen med ny miljödom

Det har börjat röra på sig på IPRED2-fronten igen. För er som behöver en repetition av historien bakom IPRED2 rekommenderar jag min länksamling på del.icio.us.

Senast jag skrev om IPRED2 var i juli och inlägget handlade om att ännu en miljödom från EG-domstolen var på väg och som skulle påverka hur bland annat den svenska regeringen skulle agera i frågan. Denna nya miljödom kom för lite mer än två veckor sedan. Utfallet av domen är vad jag kan döma relativit positivt. EG-domstolen slår både ministerrådet och EU-kommissionen på fingrarna. Ministerrådet för att de antog miljöramverket på felaktiga juridiska grunder och EU-kommissionen med motiveringen att straffrätten av den typ som fanns i miljöramverket fortfarande är upp till varje enskild medlemsstat att besluta om och inget EU kan lägga sig i och påverka. Läs EG-domstolen pressmeddelande här [pdf]. Att EG-domstolen betonar att den förra miljödomen fortfarande gäller gör att det fortfarande finns oklarheter om hur mycket EU får besluta om i straffrättsliga frågor.

European Voice skrev 25 oktober

European Commission proposals to set criminal penalties for breaching EU laws have been thrown into doubt by a judgement of the European Court of Justice (ECJ) /.../ Member states are expected to use the ruling /.../ to challenge /.../ proposals setting criminal penalties for product piracy...

Denna dom var alltså vad den svenska regeringen sa sig vänta på innan de tänkte ta ställning i frågan om IPRED2. Nu återstår det bara att se hur de kommer agera. Och det kanske inte tar så lång tid innan vi får veta hur regeringen ställer sig i frågan.

Den i piratkretsar välkände riksdagsledamoten Karl Sigfrid (m) har skrivit en fråga till justitieministern Beatrice Ask angående IPRED2 där han påpekar att det nederländska parlamentet "i ett brev till kommissionär Frattini skriver /.../ att IPRED2-direktivet strider mot EU:s subsidiaritets- och proportionalitetsprinciper. Dessutom konstaterar parlamentet att EU saknar den kompetens som skulle krävas för att anta IPRED2 genom ett medbeslutandeförfarande". Den där "kompetens"-biten Sigfrid skriver om har alltså just återbekräftats av EG-domstolen i den nya miljödomen. Karl Sigfrid avslutar med att fråga vad Ask avser göra med anledning av nederländska parlamentets ställningstagande. Svaret kommer bli intressant att läsa, speciellt med anledning av den nya miljödomen som kommit.

I väntan på att medlemsstaternas regeringar nu ska börja klaga på IPRED2 så går själva beslutsprocessen vidare och nästa stora händelse i processen verkar vara en debatt i ministerrådet den 6 december. Jag kommer troligen återkomma med mer information kring detta när det börjar närma sig.

I övrigt vill jag bara tydliggöra en sak kring EU:s kompetens. EU har idag alltså inte tillräckligt med kompetens för att besluta om typ och nivå av straffrätt i direktiven. Detta är på väg att ändras i och med EU:s nya konstitution som det håller på att antas i rask takt och med så lite folkligt stöd som möjligt. Enligt den nya konstitutionen så ska EU få den kompetens som behövs för att anta sådana straffrättsliga bestämmelser som de idag inte får anta. Med den nya konstitutionen så skulle IPRED2 alltså kunna antas mycket lättare av EU.

Uppdatering 9/11: Med kompetens i denna text menas den juridiska meningen "befogenheter".

Links to this post:

Skapa en länk

2 Comments:

Anonymous Martin M said...

Några språkreflektioner:

Du skrev "EU har idag alltså inte tillräckligt med kompetens [...]".

Om du menar kompetens i den juridiska betydelsen behörighet / befogenheter borde det då inte stå "EU har idag alltså inte kompetens [...]". Både uttrycket "med kompetens" och graderingen "tillräckligt" får mig att tolka meningen som att EU saknar kunskap eller duglighet, vilket jag antar inte var vad som avsågs.

09 november, 2007 11:03  
Blogger floodis said...

Nej, då blir det fel, för de har viss kompetens. Väldigt övergriplig kompetens.

Vad jag menar är att de inte har tillräcklig kompetens (i juridisk mening) för att driva IPRED2 i sin nuvarande form.

Men jag ska tydliggöra det i texten.

09 november, 2007 14:59  

Skicka en kommentar

<< Home