09 april 2006

Da vinci-koden bryter inte mot upphovsrätten

Dan Brown anklagades för att i sin bok Da vinci-koden ha kopierat en tes från boken Heligt blod, helig gral om att Jesus fick barn vars ättlingar lever kvar idag. Rättengången avgjordes för någon dag sen och domstolen friade bokförlaget Random House, som ger ut Da vinci-koden (de är samma bokförlag som givit ut Heligt blod, helig gral).

Två av författarna till Heligt blod, helig gral hävade att Brown hade använt idéer från deras forskning och deras bok. Men i det 70 sidor långa utslaget säger domaren bland annat att man inte kan ta upphovsrätt på idéer. Nej, självklart kan man inte det. Det är ju vad patent är till för. Så inför eventuellt nästa bok så bör författarna till Heligt blod, helig gral överväga att skicka in en patentansökan istället.

Links to this post:

Skapa en länk