30 april 2006

Del 2: Övervaknings- och immateriellarättsåret 2006

I denna del behandlas frågorna om immateriellrätt.

ENHETEN FÖR PROCESSRÄTT OCH DOMSTOLSFRÅGOR
 • DEN IMMATERIALRÄTTSLIGA DOMSTOLSORGANISATIONEN

  Det föreslås att en "...samlad domstolsorganisation för immaterialrätten
  bör skapas". Och att patentbesvärsrätten upphör. Svea hovrättskulle då ta över patentbesvärsrättens uppgifter. Denna fråga kommer att behandlas ytterligare i en kommande depatementspromemoria, så man får vara på sin vakt.
ENHETEN FÖR IMMATERIALRÄTTOCH TRANSPORTRÄTT
 • ÅTGÄRDER MOT PIRATKOPIERING OCH VARUMÄRKESFÖRFALSKNING

  Det är nog inte många som känner till det, men för nästan exakt två år sen så antog EU ännu ett EU-direktiv som var tänkt att göra upphovsrättslagarna striktare. Detta direktiv kallas för "sanktionsdirektivet". Innan sanktionsdirektivet antog EU det så kallade "Infosoc-direktivet" och nu efter sanktionsdirektivet jobbar EU med det i folkmun så kallade "IPRED2-direktivet". Rörigt? Det är bara början. Men en sak i taget. Sanktiondirektivet antogs alltså för nästan exakt två år sen (i verksamhetsplanen står det 29 januari 2004 men det är fel, det ska vara 29 april). Detta direktiv ska ha införts i medlemsländernas lagar senast igår (29/4). En departementsmemoria planeras till senare i vår och en proposition till slutet av året. Rejält försenad alltså, precis som den förra direktivet (infosoc-direktivet). Förslaget innebär i korthet diverse införanden av åtgärder och medel för "säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter."

  Sedan står det i verksamhetsplanen även om det direktivet som EU-kommissionen presenterade härom veckan. Så den behöver nog ingen närmare presentation. Jag jobbar på att i en kommande bloggtext räta ut alla dessa direktiv, så oroa dig inte om du inte hänger med just nu :).

 • ARBETE I WIPO

  I WIPO är det alltid fullfart. Men en av de mer omdebatterade frågorna är den om "Broadcast Treaty". Den skulle innebära att TV-bolagen, radiostationerna och andra som sänder media skulle få en rätt över själva sändning, alltså utöver den de redan har på själva innehållet. Detta förslag skulle ha gått igenom för två år sen, men en grupp av utvecklingsländer satte stopp för det. Men nu är frågan upp på tapeten igen och kommer, så som det ser ut nu att röstas igenom senare i sommar. För bakgrund och Sveriges ståndpunkt läs mer på Copyriot.

 • EU-PATENT (GEMENSKAPSPATENT)

  Jag har redan skrivit om den "nya (mjukvaru)patentstriden" som kommer blåsa sig allt större i EU. Från verksamhetsplanen vet vi nu att Sverige deltar i arbetet (självklart med Bodström i spetsen) och efter en tids vila så förväntas arbetet ta fart under 2006 (frågan måste alltså aktivt bevakas från och med nu).