19 april 2006

Fritt fram att dela ut fem filmer

Efter domarna mot de två fildelarna i Västerås och Sollentuna som bara gav böter och därmed med säkerhet hindrade polisen från att jaga fildelare som delat ut en film så lovade Antipiratbyrån att polisanmäla fildelare som delat ut fler filmer än så. Vilket de också gjorde. För en tid sen dock så avslog Svea hovrätt prövningstillståndet för fildelaren i Sollentuna. Detta tolkades som att olaglig fildelning som inte sker för kommersiellt bruk inte kan leda till fängelse.

En av de som polisanmäldes av Antipiratbyrån för att ha delat ut fler filmer än ett är en Örnsköldsviksbo. Personen hade gjort fem filmer tillgängliga. Men igår så rapporterade Örnsköldsviks Allehanda att polisen lägger ner utredningen. Anledningen?
För att vi ska få rota reda på den skyldiges dator genom de IP-nummer Antipriatbyrån ger oss måste brottet förväntas ge fängelse. När nätpiraterna i Västerås och Sollentuna bara fick böter grusades de möjligheterna, säger Leif Sundin.
Alltså en bekräftelse på att det är fritt fram att dela ut fem filmer och ett steg mot bekräftelsen att fildelning som inte sker för kommersiellt bruk inte kan ge fängelse.

Men även om Leif Sundin erkänner att de inte har i närheten av de resurer som krävs för att hindra pirakopieringen så hoppas han på att debatten ska ge "postiva bi-effekter". Och med det menar han att det är "viktigare att få efterforska datoranvändare som gör sig skyldiga till andra brott, till exempel olaga hot. Kanske kan stormen om nätpiraterna hjälpa oss att få det..." Och med det menar han alltså att han hoppas på att politikerna lockas till att plocka bort kravet på att brottet måste ge minst fängelse för att polisen ska få begära ut personuppgifterna bakom ett ip-nummet. På så sätt skulle dörren öppnas för Sundin att jaga nätanvändare som hotar andra användare.

Sundin verkar dock inte vara medveten om att just detta är på väg och anledningen till att kravet plockas bort är bland annat just för att man säger sig vilja komma till bukt med de olaga hoten som förekommer. Men det enda som lär hända när det kravet är borta är att det, i samband med den ökade prioriteringen av fildelningsbrott, kommer leda till att bland annat polisinspektör Sundin eventuellt översvämmas av polisanmälningar mot fildelare. Kommer bli mycket intressant att se hur de då löser resursfrågan.

Men som sagts så är det ett val innan riksdagen blint och/eller slaviskt röstar ja på förslaget som tillåter detta. Det finns alltså tid för att påverka!

Links to this post:

Skapa en länk