22 april 2006

Philips - Inte så dumma som de verkar

Den senste tiden har bland annat en nyhet diskuterats på piratforumen. Nämligen att Philips har patenterat en teknik för att man dels inte ska kunna byta kanal under reklamavbrott och dels inte kunna spola fram reklamen på sådant man spelat in. Det har då diskuterats om Philips inte skjuter sig i foten genom att lansera dessa funktioner. Om man inte vill ha dessa tvångsfunktioner i sin TV så väljer man ju bara en TV av ett annat märke. Och eftersom att funktionen är patenterad så kommer troligen andra TV-tillverkare inte få Philips tillåtelse att implementera funktionerna.

Men man måste tänka på att det trots allt bara är ett patent. Det betyder att Philips varken behöver ha utvecklat tekniken eller ha några planer på att lansera den. Snarare brukar stora företag bland annat patentera sånt som de tror kommer slå igenom. Helt enkelt för att i förhand kunna försäkra sig om att de kommer kontrollera den nya marknaden, om det skulle slå igenom. Precis som när Ericsson i början av 2000-talet frenetiskt patenterarde allt som hade med 4G (nästa generationens mobilnät) att göra. När de insåg att det inte skulle slå igenom så slutade de att patentera sånt som relaterade till 4G (och detta är faktiskt en av de bidragande orsakerna till att patentansökningarna hos PRV rasat de senaste åren). Så om inte annat så är detta beteende en god indikation på vad företagen tror kommer slå igenom.

Så betyder detta att reklampåtvingad TV kan slå igenom? Vilken människa vid sina sinnens fulla bruk blir så exalterad över att påtvingas reklam att personen springer ut och köper en sådan TV? Troligen ingen. Men det hindrar inte politiker från att stifta lagar som påtvingar TV-tillverkare att implementera just sådana funktioner. Detta är faktiskt högaktuellt i den amerikanska kongressen. Kongressen behandlar i skrivande stund ett lagförslag kallad för "Digital Content Protection Act of 2006" [PDF]. Om förslaget skulle gå igenom så skulle det innebära att alla elektroniska prylar som kan ta emot en TV- och/eller radiosignal måste förses med en teknik som bland annat ger möjligheter till att förbjuda framspolning av reklam. Och vilket företag kommer eventuellt vara det enda företaget med rättigheter att implementera dessa funktioner? Just det. Så de kanske inte är så dumma trots allt?

Links to this post:

Skapa en länk