30 april 2006

Inledning: Övervaknings- och immateriellasrättsåret 2006

För några dagar sen släppte Justitiedepartementet sin verksamhetsplan för år 2006 [PDF]. I den kan man läsa om propositioner, utredningar, projekt osv. som justitedepartementet planerar för 2006. Den är värd att kika närmare på.

Till att börja med börjar de med att skriva att Justitiedepartementets övergripande mål är att "värna den demokratiska rättsstaten" bland annat genom att "säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige..." och genom att "öka människors inflytande och delaktighet i de politiska processerna" och de förklarar att "Lagarna skall värna demokratin och de mänskliga rättigheterna. De skall åstadkomma en god balans mellan olika intressen i samhället".

Mänskliga rättigheter: Observera att de skriver "säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna". Samtidigt tog Bodström initivativet till datalagringsförslaget och såg till att den mot alla odds drivs igenom. Till och med efter att flera tunga instanser påpekade att förslaget bröt mot, just det, de mänskliga rättigheterna.

Se till exempel den europeiska dataskyddstillsyningsmans konsultationssvar på datalagringsdirektivet [PDF] där han påpekade att datalagringsförslaget har en direkt verkan på skyddet som ges av artikel åtta i europakonventionen.

Inflytande och delaktighet: Datainspektionen ger varje kvartal ut tidningen Magazin Direkt. I nummer 1/06 har de kartlagt 22 olika förslag och beslut som "gnager loss en liten bit av integritetsskyddet". De skriver bland annat att "...många av förslagen är baserade på departementspromemorior (Ds) från Justitiedepartementet, vilket innebär att de främst speglar rättsväsendets syn på sakernas tillstånd" och skriver om en av lagförslagen: "Trots att lagrådet avstyrkte förslaget, har regeringen lagt en proposition..."

När regeringen vägrar lyssna på till och med lagrådet och när Justitedepartementet bara lyssnar på sig själv så gissar jag på att de har en ganska bra bit att jobba på när det gäller inflytande och delaktighet.

Värna demokratin: Det har lagts fram 22 hårt kritiserade förslag på bara två år som syftar till att öka övervakningen och kontrollen av enskilda och minskar den personliga integriteten. Till en sån grad att Datainspektionen skriver "Vad den totala effekten blir, är det ingen som vet". Det säger väl det mesta.

Balans mellan intressen: Ovan har det redan konstaterats att förslagen "främst speglar rättsväsendets syn på sakernas tillstånd". Samtidigt som nästan varje kritik som kommit in från andra instanser viftats bort.

I allmänhet ska man ställa sig på sin vakt när man hör en politiker tala om "balans mellan intressen", vilket de speciellt gärna gör när det gäller den immateriellarätten, trots den faktiskt totala avsaknaden av balans. Se till exempel upphovsrättslagen där regeringen var och är noga med att påpeka hur balanserad lagen är. Men seriöst, hur många går på att upphovsrättslagen (och alla andra immateriella lagar) bibehåller sin balans varje gång de blir strikare? Efter flera hundra år av att bara ändra dessa lagar åt det mer striktare hållet så skulle kunna tro att retoriken om "balans mellan intressen" skulle vara ohållbar, men icke. Läs gärna också "Studentlitteratur, kopieringsmaskinerna och de 124 miljonerna" på Copyriot för att se hur senaste förstrikningen av upphovsrättslagen knappast åstadkom "en god balans mellan olika intressen i samhället".

Vilket för oss direkt in i vad Justitedepartementet tycker om den immateriellarätten.
Immaterialrätten är inriktad på ett effektivt skydd för upphovsrätt, patent, varumärken och andra immaterialrättigheter. Samtidigt skall rättigheterna vara balanserade mot olika användarintressen och mot olika etiska intressen (anm min kursivering)
Balanserad, självklart. Men bara det att Piratpartiet skapats och det välkomnande de fick är ett tecken på att alla inte upplever de immateriellarättslagarna som speciellt balanserade. Piratpartiet skriver till och med att de bland annat syftar till att "balansera upphovsrätten så att både skapare och nyttjare gynnas".

Är det inte lite komiskt att de etablerade politikerna ständigt gör de immateriella lagarna striktare och fortfarande talar om balans, medan Piratpartiet vill gå åt andra hållet för att just balansera lagarna? Om inte annat så visar detta att någonstans på vägen så har ordet balans förlorat sin mening.

I del 1 och del 2 har jag i alla fall listat vad vi kan förvänta oss inför 2006. Observera att dessa lagar endast berör lagar som har behandlats eller kommer att behandlas under 2006. Bodström har varit justiteminister sedan år 2000.

Links to this post:

Skapa en länk