26 maj 2006

EU-kommissionen: Mjukvarupatent är olagligt

I förslaget till rådets förordning om gemenskapspatent [PDF] gav EU-kommissionen förslaget att EPO:s utvecklade praxis skulle tillämpas på gemenskapspatenten. Det skulle innebära att mjukvarupatent accepterades i EU. Med tanke på att flera EU-medlemsstater avslagit ansökningar om patent på mjukvara och europaparlamentet förra året avslog mjukvarupatentdirektivet så ställde den polska europaparlamentarikern Adam Gierek en fråga till EU-kommissionen om de fortfarande ställde sig bakom detta uttalandet i förordningen.

Kommissionen svarade att EPO kan kontrollera beviljande-fasen av ett patent, men när ett patent väl beviljats så faller frågorna om till exempel patents giltighet under förordningen om gemenskapspatent. EG-rätten är dessutom inte bunden att följa EPO:s praxis. Kommissionens slutsatsen är alltså att EPO måste följa den praxis som skapas av gemenskapspatenten, och inte tvärtom. Inte nog med det, för första gången har EU-kommissionen sagt att mjukvara inte går att patentera, utan att gömma sig bakom det ökanda uttrycket "som sådant".

Links to this post:

Skapa en länk