06 oktober 2006

Lagförslag om SVT:s möjlighet att ta betalt för offentliga framföranden

När VM i fotboll sändes i somras uppstod en konflikt mellan SVT som sände matcherna och diverse företag i hotell- och resturangbranschen som ville visa matcherna offentligt. Kort sagt ville SVT ha ersättning medan resturangerna inte ville betala någon ersättning. Utredningen Radio och TV i allmänhetens tjänst - Överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande utsattes då för att reda ut om SVT hade rätt till en ersättning från företagen.

På denna punkt säger upphovsrätten att programföretagen, då de är rättsinnehavare, har ensamrätt på offentliga framträdanden, vilket en fotbollsmatch är när den sänds i TV (eller på radio osv) för allmänheten där de kan ta del av den (till exempel på en resturang). Denna ensamrätt innebär i vanliga fall att rättighetsinnehavaren har rätt att förhandla om bland annat att ge tillstånd till andra att visa sändningarna offentligt och att ta en ersättning. Men eftersom att SVT (och SR och UR) är "utövare av radio och TV i allmänhetens tjänst" så har det uppstått vissa frågetecken. Enligt utredning har lagstiftarna tidigare inte beaktat möjligheten för dessa att ta betalt för offentliga framföranden.

Utredaren föreslår följande:
när innehållet i programföretagens sändningar görs tillgängligt för allmänheten genom offentliga framförande som sker samtidigt med utsändningen skall programföretagen inte begära ersättning av anordnaren om allmänheten har tillträde till framförandet utan att betala inträdesavgift. Eventuella tillkommande kostnader på grund av sådana framföranden får bekostas med TV-avgifter.
Det kanske låter bra första gången man läser det. Det innebär ju trots allt att vem som helst skulle kunna sända nästa direktsända evenemang offentligt utan att behöva få hot från SVT. Men å andra sidan finansieras SVT (och SR och UR) genom TV-avgiften, och frågan blir då vad de ska ha en upphovsrättsersättning till för? Vilket man fortfarande måste betala om man, enligt lagförslaget, till exempel visar ett gammalt evenemang eller om man tar inträdesavgift. Anledning till att förslaget ser ut just så här verkar dels krets kring två begrepp: Dels begreppet "kommersiellt" och dels begreppet "i allmänhetens nytta". Det handlar alltså inte om att SVT ska ta betalt för att de eventuellt inte klarar sig i annat. Utredaren påpekar till och med att det inte finns några konsekvenser av den lösning som föreslås eftersom att det inte innebär några förändringar mot hur det har fungerat hittills.

Det handlar om att utredaren anser att när offentliga framföranden sker vid direktsändningen så är det en fråga om verksamhet som anknyter till radio och TV i allmänhetens tjänst. Men att ett offentligt framträdande av ett gammalt evenemang inte längre handlar om verksamhet i allmänhetens tjänst. Jag kan dock inte säga att jag förstår hur utredaren har kommit fram till den slutsatsen. Verksamheten i allmänhetens tjänst upphör alltså varje gång en sändning inte sker i direktsändning.

I det andra fallet om det kommersiella begreppet föreslår utredaren att att man ska beakta om det offentliga framträdandet sker med ett kommersiellt intresse eller inte. Frågan är vilket företag som sänder offentliga framträdanden gör det utan ett kommersiellt intresse. Med detta resonemang så skulle inget företag få visa program offentligt. Detta förstår utredaren och för att skapa en tydlig gräns så föreslår han att programföretagen bara ska kunna kräva ersättning när den som visar ett program offentligt tar inträdesavgift. Detta känns också udda. Anledning till att utredaren i alla fall vill att ersättning till SVT ska gälla vid kommersiellt bruk verkar inte vara för att det finns en anledning till det. SVT är ju fortfarande finansierad genom TV-avgiften, hur kommersiella företagen än blir. Anledning till denna åsikt verkar snarare grunda sig på något som ligger djup inne i (svenska?) samhällets normer. Nämligen att om en verksamhet sker i kommersiellt intresse så ska tidigare och nuvarande inblandade intressen ha betalt, vare sig det finns anledning till det eller inte. Varför många fildelare ser med vrede på den kommersiella piratverksamheten i u-länderna (och självklart över hela världen), trots att det idag troligen är enda sättet för människorna i de länderna att ta del av kulturutbudet. Men det är en annan diskussion. Det viktiga nu är att se vilka konsekvenser detta lagförslag verkligen innebär (även om utredaren säger att det inte kommer ge några konsekvenser).

Links to this post:

Skapa en länk