27 september 2006

Skivindustrin misstänks påverkat upphovsrättsutredning

För en tid sedan gav justitedepartementet Cecilia Renfors, direktören för Granskningsnämnden, i uppdrag att utreda upphovsrätt på internet, eller snarare utreda möjligheter till laglig nedladdning av musik och film från internet i syfte att påskynda sådana tjänster. Svenska Dagbladet avslöjar nu att samma tjänstemän som deltog i den omdebatterad resan till USA i våras (där de träffade amerikanska upphovsrättslobbyn) ligger bakom uppdraget från justitedepartementet.
Nu kommer kritik från bland annat forskare om att även riktlinjerna som ligger till grund för utredningen om upphovsrätten på internet är riktade till fördel för skivbolagen.
Forskaren Håkan Selg som ligger bakom forskningsprojektet Music Lessons menar att tolkningar av lagen görs direkt i uppdragsdirektiven, vilket ska göras av utredaren, inte av tjänstemännen. Håkan Selg säger till SvD:
Man kan undra vad som föranleder sådana här formuleringar. För mig ser det i det närmaste ut som ett beställningsjobb från skivbranschen
Selg får medhåll av Miljöpartiet. Enligt Miljöpartiet hade man i ett samtal mellan Thomas Bodström och Peter Eriksson kommit överens om att Miljöpartiet skulle komma med synpunkter och förslag på direktiven och valet av utredare. Miljöpartiets Alf Karlsson som är politisk sakkunnig på justitiedepartementet berättar att de tittade på direktiven och konstaterade att det fanns flera brister och att en av dem var att direktivet verkade styrda och oneutrala. Han berättar också att de föreslog ändringar och gav förslag på en utredare, men att regeringen, såsom den bland annat gjort sig känd, ignorerade Miljöpartiet och tog egna beslut.

Miljöpartiets förslag till utredare var Mathias Klang, forskare i informatik vid Göteborgs universitet. Mathias Klang håller på att doktorera och med sin kommande avhandling Disruptive Technology som handlar om hur regleringar av IT och telekom påverkar demokratiskt deltagande (hastig översättning) så skulle jag också rekommendera honom. Han anser att direktiven redan gör klart vad utredaren ska komma fram till.
De formulerar sig på ett sätt som gör att fildelarna uppfattas som något negativt och är något man måste få bukt med.
Att utredningen är riktade, har en partisk utgångspunkt och antyder om vad utredaren ska komma fram till är varken förvånande eller nytt. Vad annars skull man ha förväntat sig av den regeringen? Men även om det är anmärkningsvärt så är det också anmärkningsvärt att utredningen misstänks vara påverkad av skivindustrin. Och med tanke på vilka tjänstemän det är som ligger bakom direktivet så bör man vara misstänksam.

Links to this post:

Skapa en länk