24 september 2006

WIPO Broadcast Treaty - Ett steg närmare verklighet

WIPO Broadcast Treaty är ett förslag som handlar om att ge sändare av TV en ny sorts immaterialrätt. Nämligen en rätt till själva signalen som sänds. För en längre sammanfattning av vad WIPO Broadcast Treaty handlar om läs WIPO Broadcasting Treaty: Bakgrund och Sveriges ståndpunkt på Copyriot.

Processen för detta förslag har varit väldigt lång och kantad av mycket oenighet, kontroverser och mycket befogad missnöje av NGO:s. Men den 13:e september blev förslaget godkänt av en nyckelkommitte i WIPO, trots omfattande oenighet bland kommittens medlemmar. Detta innebär att man kommer lägga fram en rekommendation inför FN:s generalförsamling om att påbörja förhandlingar om ett fördrag nästa sommar.

Det finns dock så mycket oenigheter kvar kring förslaget att Jukka Liedes, mötets ordförande, bestämde att kvarvarande oenigheter får lösas på ett extra möte i början av år 2007. Oenigheterna handlar om hur lång tid rätten till signalen ska vara (nuvarande förslaget är på 20 år, men har tidigare varit på 50 år), om webbsändare också ska inkluderas i förslaget (de var det förr, men är inte det i dagsläget) och vilka rättigheter som ska ges sändarna. Alla dessa frågor som man inte kunnat enas om under en 10 års period ska alltså lösas under ett möte om några månader. Samtidigt är det anmärkningsvärt att mötets ordförande ännu en gång (!) körde över allt vad motståndare det fanns på mötet och ensamt tog beslut om att det faktiskt fanns samstämighet och avslutade mötet (obervera att proceduren i WIPO bygger på samstämmighet).

Bland motståndarna till att gå vidare med förslaget fanns Brasilien, Indien, Argentina och USA av medlemsländerna. Motståndare till förslaget fanns även bland industrirepresentanter från IT- och telekomsektorn (bland annat AT&T och Intel). Dessutom fanns den handfull NGO:s som aktivt bevakar denna fråga (Ip Justice, CPTech, EFF etc). Efter mötet uttryckte nästan samtliga en oro på bristen av samstämighet.

Links to this post:

Skapa en länk